Revkrogen Strand

Revkrogen Strand ligger mellem Storebælt Camping og spidsen af Halsskov Odde.

Denne sandstrand er sagen, hvis du vil bade midt i et stykke enestående natur med kulturhistoriske spor og ganske tæt på Storebæltsbroen.

Fra udsigtspunktet bag isbådsmuseet fører en sti på kystskrænten ned under brofæstet til Storebæltsbroen og videre ud på Lejodde.

Kystskrænten hører til blandt de mest bevaringsværdige i Danmark.

Blå Flag

Stranden er tildelt Blå Flag. Det betyder, at den lever op til den internationale Blå Flag-kampagnes krav om kvalitet og udstyr.

Dykning

Halsskov Rev er et af de virkeligt gode dykkesteder i landet med rigt og varieret liv - især stenrevet og området omkring bropillen.

Den store udskiftning af vand i Storebælt er særlig tydelig her og giver gode leveforhold for fisk og planter. Mød fx savgylte, multe, hornfisk, fjæsing, torsk og mange forskellige fladfisk. Eller sjældne fisk som hårhvarre og ringbug.

Du bør ikke svømme mere end 50 meter fra land, da der kan være meget omskiftelig strøm. Vil du vove dig længere ud, bør du have en båd med og være en erfaren dykker.

Skanse og isbådmuseum

Stranden ligger midt i et enestående stykke natur, og ”Svenskeskansen” på strandens grønsvær, er en af de mest velbevarede fodfolksskanser i Danmark. Skansen er fredet og meget sårbar, så vi henstiller til, at også du beskytter den.

Et isbådmuseum er indrettet i en bygning, der tidligere har været posthus for transporter over isen til Sprogø og Fyn. I museet er der toiletter.

Planter

Der er en meget rig flora med mange arter, og bl.a. natsværmeren seksplettet køllesværmer er et studium værd, når den besøger blomsterne.

Ved stranden og skansen er der registreret ca. 60 forskellige arter og på selve revspidsen ca. 70 forskellige arter.

Fiskeri

Revkrogen Strand er ikke specielt interessant til fiskeri. Men stranden fortsætter ud til den enormt populære fiskeplads på Halsskov Odde. Der er let adgang til fiskepladsen, hvor der kan være fantastisk at fiske efter stort set alle saltvandsarter.

Revet ud for odden er ofte præget af kraftig strøm, hvilket fører mange fødeemner med sig og dermed samler masser af fisk. Pas på de glatte sten.

Badevandsprofil

En badevandsprofil beskriver et badevandsområde; både omgivelserne og de sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger, der er med til at sikre de badenes sundhed.

Find vej

Adresse: Storebæltsvej 38, 4220 Korsør


Vis stort kort (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 24. september 2021