Skovstranden

Kaldes også Sydstranden. Handicapvenlig strand med rampe til vandkanten samt adgang til borde og bænke med kørestol.

Dansk Handicapforbund udpegede sidst i 1990’erne Skovstranden som et egnet sted for en kommunal handicapstrand. Der blev derfor opført handicaptoilet, kørestier og køreramper.

Denne strand er en rigtig skovstrand, hvor der hersker fred og idyl. Der er adgang fra en P-plads i den sydlige del af Korsør Lystskov.

Skovstranden er udpeget som en af Danmarks særligt bevaringsværdige kystskrænter.

Dykning

Skovstranden og Stranden ved Søskær Mose har et farvand, der er særligt flot under vandet, bl.a. med et unikt stenrev.

Kæmpe sten efterladt af gletsjere under sidste istid er spredt ud over havbunden i hele området inde fra kysten af. Mellem stenene lever utallige dyr, også sjældnere arter der søger skjul og føde. Stenrev skiller sig ud ved, at der er meget forskelligt liv.

Stenrev på lavt vand får rigeligt lys og er tit dækket af tang. Dybere nede med mindre tilgængeligt lys dominerer rødalger. Længere nede igen begynder dyr som muslinger, dyriske svampe og anemoner at dominere.

Marsvin og sæler søger hertil for at finde føde.

Fiskeri

Der er gode chancer for at fange en stor havørred. Det dybe vand går tæt ind til land, og der løber ofte en god strøm. Både fladfisk og torsk er der også fine chancer for at få på krogen.

Badevandsprofil

En badevandsprofil beskriver et badevandsområde; både omgivelserne og de sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger, der er med til at sikre de badenes sundhed.

Find vej

Adresse: Korsør Lystskov


Vis stort kort (nyt vindue)