Undervandsoplevelser

Langs kysten har du fantastiske muligheder for at dykke direkte fra strandene og ud i unikke Storebælt.

Vi anbefaler specielt otte lokationer som velegnede og unikke at dykke ved. Ude ved hver lokation står der skilte, hvor du kan læse mere om livet i havet netop her.

Her får du gode undervandsoplevelser:

Når det blæser meget, er Færgehavnen Strand et ekstra godt sted at dykke uanset vindens retning, da her stort set altid er læ.

Mere om dykning i Storebælt
 • Derfor er Storebælt unikt

  Kun få steder i verden mødes ferskvand med et rigtigt hav af saltvand. Sådan er det i Bælthavet, der ligger som en tærskel mellem den forholdsvis ferske Østersø og den salte Nordsø.

  Østersøen er med sit areal på 370.000 km2 verdens største fjord. Afvandingsområdet dækker ca. 2 mio. km2 fordelt på 14 lande, og det gør, at Østersøen årligt modtager 450.000 km3 ferskvand fra hundredvis af floder og vandløb. Alt dette vand strømmer hvert år ud gennem Bælthavet.

  Du kan som dykker opleve meget forskelligt indenfor et lille område. Årstidernes skiften gør samtidig, at du kan opleve variation henover året.

 • Oplev stor variation af dyr og planter

  Under overfladen giver mødet mellem saltvand og ferskvand i Bælthavet et strømfyldt snævert bælt et usædvanligt rigt, varieret og mangfoldigt liv af dyr og planter.

  Ofte er der samme bundtype over store områder hav, men det snævre bælt i Bælthavet og den kraftige strøm gør, at bunden indenfor et lille område afveksler med stenrev, tangskov, sandbund, ålegræseng mv.

  De mangeartede, afvekslende og kuperede bundforhold giver gode gemmesteder for smådyr som vandlopper og orme mv. Det giver føde og levested for mindre fisk, som igen er føde for de største fisk og havpattedyr som marsvin og sæler.

  I Storebælt er der en af verdens tætteste bestande af hvaler. Der er talt 5.000 marsvin og 1.000 sæler.