Anlægsønsker til budgetproces

Her kan din forening, organisation mv. indgive anlægsønsker til budgetprocessen.

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en proces for anlægsønsker til budgetprocessen.

I processen er indlagt en periode, hvor foreninger, organisationer mv. kan indsende deres anlægsønsker til næste års budget. 

Hvad er et anlægsønske?

Et anlægsønske kan være et ønske om renovering eller etablering af faciliteter på kultur- og fritidsområdet. 

Anlægsønsker er normalt større facilitetsprojekter.

Hvis jeres projekt er et mindre facilitetsprojekt, kan I derfor med fordel i stedet søge en af kommunens puljer, fx Idræts- og Fritidspuljen. Dermed skal I ikke afvente budgetprocessen. 

Hvordan indsender jeg et anlægsønske?

Du skal bruge ansøgningsskemaet, som kan findes i den røde boks her på siden. 

Hvordan er processen for anlægsønsker?

Der kan indsendes anlægsønsker frem til og med den 6. april 2021. 

Fra marts-maj vil Kultur- og Fritidsudvalget gå i dialog med kultur- og fritidsområdet om anlægsønsker mv. Dialogformen afhænger af Corona-situationen, men den kan fx indeholde:

  • Præsentation af anlægsønsker fra aktører
  • Dialogmøder med relevante interessenter om kan- og skal-opgaver og ambitioner på kultur- og fritidsområdet.

I maj skal der foreligge et samlet budgetforslag for kultur- og fritidsområdet, som skal indgå i de efterfølgende budgetforhandlinger. 

Næste års budget for Slagelse Kommune bliver vedtaget af Byrådet i oktober. Her vil der således komme afklaring på, hvilke anlægsønsker som Byrådet har valgt at fremme i budgettet. 

Siden er sidst opdateret 11. februar 2021