Ansøgningsfrister til puljer, tilskud mv.

Se de gældende frister for ansøgninger til vores mange, forskellige puljer.

Frister for tilskud og indberetning
TilskudFrist
Idrætshonorering + priser 15. januar
Lån af grønne baner 1. februar
Lån af haller og kunstgræsbaner 1. marts
Brug af svømmehaller 1. marts
Resttimer i haller, på baner mv. Kan søges løbende
Brug af skolelokaler mv. Kan søges løbende
Lokaletilskud (foreninger + rideklubber) 1. april (dog 24. maj i 2021)
Indsendelse af budgetskema som grundlag for ansøgning om lokaletilskud 1. november
Tilskud til særlige lokaler (aftenskoler) 1. september
Medlemstilskud 1. april (dog 24. maj i 2021)
Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 1. april
Tilskud til voksenundervisning 1. oktober året før
Oplysninger om foreningen Løbende på Foreningsportalen
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Løbende, dog senest den 15. juni og 15. december
Idræts- og Fritidspuljen Løbende
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse Løbende
Åben Skole Partnerskabspuljen Løbende
Markedsføringspuljen - Fritid/idræt 1. december
Udviklingspuljen 20/4 eller 20/10
Handicappuljen Løbende
STE-puljen 1. november
Puljen til kulturelle formål - driftstilskud 1. oktober året før
Puljen til kulturelle formål - aktivitetstilskud 1. november eller fem uger før et udvalgsmøde
Puljen til børn og unges møde med kunsten Løbende
Markedsføringspuljen - events på kulturområdet Løbende, dog senest 5 uger før et udvalgsmøde
Tilskud til venskabsbybesøg To måneder før besøget
Tilskud til jubilæer I god tid inden arrangementet
Indsendelse af regnskab og formandens beretning 1. april (dog 1. juli 2021)
Erklæring om indhentelse af børneattester 1. april
Ændring i foreningens kontaktoplysninger Løbende gennem bookingsystem
Tilskud til distriktsforeninger 1. maj
Siden er sidst opdateret 7. maj 2021