Ansøgningsfrister til puljer, tilskud mv.

Se de gældende frister for ansøgninger til vores mange, forskellige puljer.

Frister for tilskud og indberetning
TilskudFrist
Idrætshonorering + priser 15. januar
Lån af grønne baner 1. februar
Lån af haller og kunstgræsbaner 1. marts
Brug af svømmehaller 1. marts
Resttimer i haller, på baner mv. Kan søges løbende
Brug af skolelokaler mv. Kan søges løbende
Lokaletilskud (foreninger + rideklubber) 1. april
Tilskud til særlige lokaler (aftenskoler) 1. september
Medlemstilskud 1. april
Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 1. april
Tilskud til voksenundervisning 1. oktober året før
Oplysninger om foreningen Løbende på Foreningsportalen
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Løbende, dog senest den 15. juni og 15. december (i 2022 er fristen dog 1. november)
Idræts- og Fritidspuljen Løbende
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse Løbende
Åben Skole Partnerskabspuljen Løbende
Markedsføringspuljen - Fritid/idræt 1. december
Udviklingspuljen 20/4 eller 20/10
Handicappuljen Løbende
STE-puljen 15. december
Puljen til kulturelle formål - driftstilskud 1. oktober året før
Puljen til kulturelle formål - aktivitetstilskud 1. november eller fem uger før et udvalgsmøde
Puljen til børn og unges møde med kunsten Løbende
Markedsføringspuljen - events på kulturområdet Løbende, dog senest 5 uger før et udvalgsmøde
Tilskud til venskabsbybesøg To måneder før besøget
Tilskud til jubilæer I god tid inden arrangementet
Indsendelse af regnskab og formandens beretning 1. april (dog 1. juli 2021)
Erklæring om indhentelse af børneattester 1. april
Ændring i foreningens kontaktoplysninger Løbende gennem bookingsystem
Tilskud til distriktsforeninger 1. maj
Siden er sidst opdateret 5. september 2022