Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Har din forening eller andet frivillige fællesskab lyst til at lave aktiviteter, som modvirker og forebygger ensomhed blandt ældre?

Forebyggelses- og seniorudvalget har afsat 300.000 kr. til aktiviteter rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområderne i kommunen i 2021. 

Ansøgningsfristen er overskredet.

Om puljen
 • Formål og målgruppe

  Formålet er at forebygge og modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere i Slagelse Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det.

  Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten i landdistrikterne, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte.

 • Aktiviteter der kan få støtte

  Midlerne fra puljen er til aktiviteter, der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd, foreninger og andre i Slagelse Kommune. Bemærk, at aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af året.

  Hvis lokal-/landsbyrådet eller foreningen i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til samme aktivitet, kan der ikke tildeles midler.

  Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.

 • Søg om støtte

  Ansøgningsfristen er overskredet.

  Hvis du får brug for hjælp

  Du er velkommen til at kontakte:

 • Vurdering af ansøgningerne

  Når ansøgningerne bliver gennemgået, vil der blive lagt vægt på, at:

  • aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af fx ensomhed
  • aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune
  • aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
  • aktiviteterne har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
  • ansøger eller aktiviteten er lokalt forankret i Slagelse Kommune.

  Det er Forebyggelses- og Seniorudvalget, der beslutter, hvilke aktiviteter (dvs. hvilke ansøgere) der vil modtage støtte.

 • Udbetaling af tilskuddet

  For at få udbetalt tilskud, skal ansøgerne have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

  Alle bevilligede midler bliver udbetalt i april.

 • Dokumentation og regnskab

  Hvis din forening har fået støtte, skal I dokumentere jeres brug af midlerne.

  I skal redegøre for, hvordan midlerne er brugt og vedhæfte kopi af bilag, fx boner og fakturaer. Alternativt kan I vedhæfte et revideret, godkendt og underskrevet årsregnskab, hvoraf det tydeligt fremgår, at foreningen har modtaget tilskud, og hvilke aktiviteter der er gennemført.

  Regnskab for brug af midler i 2020

  Regnskab for brug af midler i 2021

  Restbeløb

  Hvis foreningen ikke har brugt hele beløbet, skal restbeløbet sendes retur til Slagelse Kommune på:

  • Reg.nr. 9035 
   Kontonummer 1980053446
   Mærk indbetalingen: "Foreningens navn Ensomme Ældre"

   

 • Tidsfrister

  Der er ansøgningsfrist 28. februar 2021.

  Alle ansøgere får svar på deres ansøgning umiddelbart efter Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021, og de bevilligede midler udbetales i april. 

Midler fra 2020
 • Midler, der ikke er brugt pga. corona

  Forebyggelses- og Seniorudvalget har besluttet, at foreninger, som ikke kan bruge deres tildelte midler pga. covid-19 i 2020, gerne må udskyde brugen til næste år. Midlerne skal dog fortsat bruges til det, de er bevilliget til. 

Siden er sidst opdateret 5. april 2021