Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Forebyggelses- og seniorudvalget har afsat 300.000 kr. til aktiviteter rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområderne i kommunen. Midlerne i puljen stammer fra Værdighedsmidlerne 2019.

Midlerne for i år er fordelt og udbetalt.

Tryk 'Abonnér på denne side'. Så får du automatisk en mail, når der er nyt om puljen.

Om puljen
 • Formål og målgruppe

  Formålet er at forebygge og modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere i Slagelse Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det.

  Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten i landdistrikterne, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte.

 • Aktiviteter der kan få støtte

  Midlerne fra puljen er til aktiviteter, der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd, foreninger og andre i Slagelse Kommune. Bemærk, at aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af året.

  Hvis lokal-/landsbyrådet eller foreningen i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til samme aktivitet, kan der ikke tildeles midler.

  Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.

 • Dokumentation og regnskab

  Alle, der modtager støtte, skal indsende regnskaber, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen, og at regnskabet overholder de stillede krav. I bevillingsbrevet er der en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan regnskab skal aflægges.

Siden er sidst opdateret 20. maj 2019