Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Har din forening eller andet frivillige fællesskab lyst til at lave aktiviteter, som modvirker og forebygger ensomhed blandt ældre?

Forebyggelses- og seniorudvalget har afsat 300.000 kr. til aktiviteter rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområderne i kommunen i 2022. 

Ansøgningsfristen er overskredet.

Om puljen
 • Formål og målgruppe

  Formålet er at forebygge og modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere i Slagelse Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det.

  Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten i landdistrikterne, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte.

 • Aktiviteter der kan få støtte

  Midlerne fra puljen er til aktiviteter, der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd, foreninger og andre i Slagelse Kommune. Bemærk, at aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af året.

  Hvis lokal-/landsbyrådet eller foreningen i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til samme aktivitet, kan der ikke tildeles midler.

  Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.

 • Vurdering af ansøgningerne

  Når ansøgningerne bliver gennemgået, vil der blive lagt vægt på, at:

  • aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af fx ensomhed
  • aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune
  • aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
  • aktiviteterne har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
  • ansøger eller aktiviteten er lokalt forankret i Slagelse Kommune.

  Det er Seniorudvalget, der beslutter, hvilke aktiviteter (dvs. hvilke ansøgere) der vil modtage støtte.

 • Udbetaling af tilskuddet

  For at få udbetalt tilskud, skal ansøgerne have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

  Alle bevilligede midler bliver udbetalt i april.

 • Dokumentation og regnskab

  Hvis din forening har fået støtte, skal I dokumentere jeres brug af midlerne.

  I skal redegøre for, hvordan midlerne er brugt og vedhæfte kopi af bilag, fx boner og fakturaer. Alternativt kan I vedhæfte et revideret, godkendt og underskrevet årsregnskab, hvoraf det tydeligt fremgår, at foreningen har modtaget tilskud, og hvilke aktiviteter der er gennemført.

  Regnskab for brug af midler i 2021

  I regnskabet skal der kun fremgå poster, der bliver dækket af midler fra § 18. Du skal altså ikke uploade foreningens samlede regnskab.

  Send dokumentation

  Restbeløb

  Hvis foreningen ikke har brugt hele beløbet, skal restbeløbet sendes retur til Slagelse Kommune på:

  • Reg.nr. 9035 
   Kontonummer 1980053446
   Mærk indbetalingen: "Foreningens navn Ensomme Ældre"

  Regnskab for brug af midler overført fra 2020

  Hvis din forening har overført midler fra puljen i 2020 til 2021, skal du dokumentere det her:

   

 • Tildelte midler

  Følgende foreninger har fået tildelt midler fra puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre.

  Forening Beløb
  Eggeslevmagle Sk&IF 20.000 kr.
  Eggeslevmagle Landsbyråd 20.000 kr.
   BIS´koppen 38.000 kr.
  Rude Beboerforening 5.000 kr.
  Agersø Beboerforening 15.000 kr.
  Lokalrådet for Vemmelev og Omegn 20.000 kr.
  Marievang IF - idræt om dagen 8.500 kr.
  Tårnborg Lokalråd 10.000 kr.
  Rude Beboerforening 10.000 kr.
  I alt 156.500 kr.
Overførte midler
Siden er sidst opdateret 17. februar 2022