Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Ansøgningsfristen til puljen er overskredet, og puljen bliver ikke udmøntet igen.

Forebyggelses- og seniorudvalget har afsat midler til aktiviteter rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområderne i kommunen. Midlerne i puljen stammer fra Værdighedsmidlerne 2020.

Midler i 2020, som ikke er brugt pga. corona

Forebyggelses- og Seniorudvalget har besluttet, at foreninger, som ikke kan bruge deres tildelte midler pga. Covid 19 i 2020, gerne må udskyde brugen til næste år. Midlerne skal dog fortsat bruges til det, de er bevilliget til.

Puljemidler til 2021

Forebyggelses- og Seniorudvalget har besluttet, at puljen Ensomme Ældre uddeles for sidste gang i 2020.

Fra 2021 opfordrer vi ansøgerne til at søge midler fra § 18-puljen. Der er ansøgningsfrist den 30. september 2020.

Du kan læse mere om § 18-puljen, og vi opfordrer til, at du abonnerer på siden, så du får besked, når vi åbner for ansøgninger.

Om puljen
 • Formål og målgruppe

  Formålet er at forebygge og modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere i Slagelse Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det.

  Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten i landdistrikterne, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte.

 • Aktiviteter der kan få støtte

  Midlerne fra puljen er til aktiviteter, der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

  Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd, foreninger og andre i Slagelse Kommune. Bemærk, at aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af året.

  Hvis lokal-/landsbyrådet eller foreningen i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til samme aktivitet, kan der ikke tildeles midler.

  Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.

 • Vurdering af ansøgningerne

  Når ansøgningerne bliver gennemgået, vil der blive lagt vægt på, at:

  • aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af fx ensomhed
  • aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune
  • aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
  • aktiviteterne har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
  • ansøger eller aktiviteten er lokalt forankret i Slagelse Kommune.

  Det er Forebyggelses- og Seniorudvalget, der beslutter, hvilke aktiviteter (dvs. hvilke ansøgere) der vil modtage støtte.

 • Udbetaling af tilskuddet

  For at få udbetalt tilskud, skal ansøgerne have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

  Alle bevilligede midler bliver udbetalt i april.

 • Dokumentation og regnskab

  Alle, der modtager støtte, skal indsende regnskaber, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen, og at regnskabet overholder de stillede krav. I bevillingsbrevet er der en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan regnskab skal aflægges.

  Dokumentation for midler tildelt i 2019

  Restbeløb

  Hvis foreningen ikke har brugt hele beløbet, skal restbeløbet sendes retur til Slagelse Kommune på:

  • Reg.nr. 9035 
   Kontonummer 1980053446
   Mærk indbetalingen: "Foreningens navn Ensomme Ældre 2019"

   

Siden er sidst opdateret 2. september 2020