Forebyggelsespulje

En pulje til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag forstås aktiviteter eller indsatser, som søger at forhindre udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker, som dermed fremmer den enkeltes sundhed, men også folkesundheden generelt.

Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter og indsatser for enkeltpersoner.

Om puljen
 • Hvad kan der søges tilskud til?

  Du kan søge tilskud til indsatser og aktiviteter med et sundhedsfremmende eller forebyggende formål. Målgruppen for indsatsen kan både være borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune.

  Det er en fordel, hvis den sundhedsfremmende og forebyggende indsats falder indenfor temaerne i sundhedspolitikken dvs. trivsel, bevægelse, tobak, alkohol og misbrug eller kost. Det er ligeledes en fordel, hvis indsatsen tilgodeser udsatte borger- eller medarbejdergrupper.

 • Hvad kan et tilskud bruges til?

  Tilskuddet kan fx bruges til frikøb af medarbejdere, konsulentbistand, materialer og udstyr i nødvendigt og begrænset omfang. Der kan ikke søges om tilskud til udgifter, der har karakter af almindelig drift, fx husleje eller andre faste driftsudgifter.

  Du kan søge tilskud til aktiviteter eller indsatser på mindst 20.000 kr. og højst 100.000 kr. Medfinansiering er ikke en forudsætning for at kunne søge.

 • Hvem kan søge?

  Foreninger, organisationer, virksomheder, afdelinger i kommunen m.fl. kan søge om tilskud fra puljen.

 • Hvornår er der frist for ansøgning?

  Der er frist for ansøgning til puljen den 15. november, og vi sender svar i starten af december.

  Hvis du trykker 'Abonner på denne side', får du automatisk en mail, når der er nyt om puljen.

 • Hvordan søger vi om tilskud?

  Ansøgning foregår på en formular, som du udfylder online.

  Du kan søge mellem 20.000 og 100.000 kr. ud af den samlede pulje på 200.000 kr.

  Der er frist for ansøgning den 15. november 2020.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  For at få udbetalt tilskud fra puljen, skal foreningen eller lignende have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

  Tilskuddet bliver udbetalt, inden indsatsen starter.

 • Hvordan dokumenterer vi brug af tilskuddet?

  Når aktiviteten er slut, skal brugen af tilskuddet dokumenteres i et regnskab. Her skal der tilknyttes relevante bilag, fx kopier af fakturaer og kvitteringer.

  Hvis der er dele af tilskuddet, der ikke bliver brugt, eller som ikke bliver brugt til det formål, de er bevilget til, skal tilskuddet betales tilbage. 

  Der bliver sendt et skema til aflæggelse af budget til alle, der modtager tilskud.

 • Evaluering

  Når en indsats er slut, skal den evalueres. Evaluering bliver brugt i en samlet orientering til det politiske niveau.

  Der bliver sendt et evalueringsskema til alle, der modtager tilskud.

Siden er sidst opdateret 18. september 2020