Frivilligt socialt arbejde

Har din forening lyst til at yde en frivillig indsats på det sociale område, har du mulighed for at søge om tilskud til aktiviteten.

§18 midlerne til 2020

§18 midlerne for 2020 er fordelt, og alle ansøgere har fået besked om bevilling eller afslag.

Du kan søge om midler fra puljen næste gang i efteråret 2020.

Ubrugte midler som følge af Covid 19

Nedlukningen af samfundet har betydet mange aflyste arrangementer - også arrangementer finansieret af § 18-midler. Vi sender derfor et spørgeskema til alle, der har modtaget midler, så vi kan få et overblik over ubrugte midler og ønsker om overførsel af midler til 2020.

Dokumentation for brug af midler

Fik din forening midler fra §18-puljen i 2019? Så er det nu tid til at dokumentere, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen. Det gør du på denne formular:

Restbeløb

Hvis foreningen ikke har brugt hele beløbet, skal restbeløbet sendes retur til Slagelse Kommune på:

 • Reg.nr. 9035 
  Kontonummer 1980053446
  Mærk indbetalingen: "Foreningens navn §18 midler 2019"

Abonner på nyt om §18

Hvis du trykker Abonner på siden, får du automatisk en mail, når der er nyt om puljen.

Spørgsmål og svar
 • Hvad er servicelovens §18-pulje?

  Servicelovens § 18 angiver, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer, som ønsker at tage et medansvar for på frivillig basis at løse sociale opgaver i kommunerne.

  Servicelovens § 18-pulje har til formål at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer og grupperinger til gavn for borgerne.

  Slagelse Kommune udmønter midler fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde en gang årligt.

 • Hvad er frivilligt socialt arbejde?

  Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter eller handlinger, der har til formål at give enkeltpersoner eller grupper øget velfærd og/eller omsorg.

  Frivilligt socialt arbejde er en indsats, der er:

  • ulønnet
  • uden tvang
  • til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • Hvem kan søge støtte?

  Alle frivillige sociale foreninger og andre fællesskaber kan søge midler fra puljen. Der lægges særlig vægt på, at foreningerne og aktiviteterne er lokalt forankrede i Slagelse Kommune.

  Det er nødvendigt med et cvr-nummer og en NemKonto.

  Vi modtager kun en ansøgning pr. cvr-nummer, men foreningen må gerne søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning.

 • Hvilke aktiviteter kan få støtte?

  Der kan gives støtte til frivillige sociale aktiviteter som fx:

  • Væresteder 
  • Sociale aktiviteter 
  • Aflastningstjeneste for pårørende
  • Rådgivninger, besøgsvennetjeneste, selvhjælpsgrupper
  • Hjælp ved udflugter og arrangementer
  • Motion og sundhedsprojekter

  Aktiviteter der ikke kan få støtte

  Der gives ikke støtte til drift, såsom lønmidler, løbende foreningsdrift og huslejetilskud.

  Er der søgt om midler andre steder i Slagelse Kommune til samme aktivitet som i ansøgningen til § 18-midler, kan der som udgangspunkt ikke tildeles midler.

 • Hvordan vurderes ansøgningerne?

  En indstillingsgruppe vurderer ansøgninger, og de lægger særlig vægt på, om:

  • aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af fx ensomhed
  • aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
  • aktiviteterne har til formålet at engagere kommunens borgere og skabe gode sociale netværk
  • foreningerne er lokalt forankret og komme borgere i Slagelse Kommune til gode.

  På denne baggrund anbefaler Indstillingsgruppen overfor Forebyggelses- og Seniorudvalget fordeling af midler.

  Det er Forebyggelses- og Seniorudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

 • Hvordan får foreningen eller klubben udbetalt tilskuddet?

  For at få udbetalt tilskud fra puljen, skal foreningen have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

 • Tidligere års fordeling af midler
Siden er sidst opdateret 16. juni 2020