Frivilligt socialt arbejde

Foreninger og andre frivillige fællesskaber kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Som repræsentant for en forening eller organisation kan du søge tilskud fra §18-puljen til aktiviteter, hvor der ydes en frivillig indsats på det sociale område.

Der er ansøgningsfrist den 30. september. Midlerne bliver fordelt i december og udbetalt først i januar.

Søg midler
Om § 18-puljen
Hjælp
Siden er sidst opdateret 16. juni 2022