Handicappuljen

Her kan du bl.a. søge om tilskud til handicaprelaterede aktiviteter, rekvisitter samt nye initiativer for handicappede.

Slagelse Kommune har afsat en Handicappulje, hvorfra du kan søge om tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for handicappede, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelsesudvikling og almene og handicapidræts-aktiviteter for en større målgruppe.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være godkendte folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for fx handicapidrætten i kommunen.  

Hvad kan der ydes tilskud til?

 • Nye initiativer for handicappede borgere/grupper
 • Udviklingsarbejde
 • Arrangementer for og med handicappede deltagere
 • Handicaprelaterede rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer)
 • Tilbud/aktiviteter til handicappede borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Aktiviteter inden for anerkendte parasport-discipliner
 • Bevægelse i bred forstand
 • Almene aktiviteter for handicappede
 • Aktiviteter af tværgående karakter (fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver)
 • Sundhedsfremmende aktiviteter for handicappede
 • Oprettelse af ny forening med handicappede medlemmer
 • Træner- og bestyrelsesudvikling

Tilskuddet skal komme en større eller mindre gruppe af handicappede til gavn.

Hvad har puljen støttet?

Inden for det seneste års tid har puljen bl.a. givet tilskud til:

 • Afholdelse af aktivitetsugen Slagelse Open
 • Afholdelse af Nordic Champions League i el-hockey (Korsør El-hockeyklub)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Byggerier og anlæg
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Eksisterende aktiviteter
 • Kommercielle formål
 • Drift af eksisterende aktiviteter, fx husleje og trænerløn
 • Beklædning
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være. 

Hvordan søger du?

Du sender din ansøgning via den røde selvbetjeningsboks her på siden.

Du kan søge løbende, men vi skal dog modtage din ansøgning, senest 8 uger før aktiviteten, arrangementet eller projektet skal gennemføres/igangsættes.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud. Men det er vigtigt, at du forholder dig til dem ifm. din ansøgning, og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for, hvorfor et eller flere principper ikke er relevant for din ansøgning.

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan ydes som acontotilskud og udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 

Regnskab

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning aflægge og indsende regnskab for det modtagne tilskud.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter. Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 22. januar 2019