Idræts- og Fritidspulje

Her kan du søge om tilskud til arrangementer og nye initiativer, afholdelse af mesterskaber og etablering/renovering af faciliteter

Foreninger, haller og lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. gennem Idræts- og Fritidspuljen. Puljen er i 2019 på 699.215 kr.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være foreninger, haller, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har fritids- og idrætsaktiviteter for kommunens borgere eller faciliteter, som benyttes af fritidsbrugere/idrætsudøvere.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for fritids- og idrætslivet i kommunen.  

Hvad kan der søges om tilskud til?

 • Enkeltstående arrangementer, der ikke er folkeoplysende
 • Nye initiativer, der ikke er folkeoplysende
 • Afholdelse af mesterskaber
 • Etablering eller renovering af eksisterende baner eller andre faciliteter  

Hvad har puljen fx støttet?

Inden for det seneste år har Idræts- og Fritidspuljen bl.a. givet tilskud til:

 • Afholdelse af Sjællandsmesterskab i boksning (Korsør Amatør Bokseklub)
 • Afholdelse af Sidecarcross og Quadcross of Nations (Slagelse MX)
 • Afvikling af motionsløb (Foreningen Strand Festival)
 • Afvikling af Storebælt Cup (Storebælt Småbådsklub)
 • Udskiftning af tag på spejderhytte (KFUM-spejderne i Sørbymagle)
 • Renovering af skydebaner (Korsør Skytteforening)
 • Delvis udskiftning af tag (Sørbyhallen)
 • Tilskud til varmepumpe (Skælskør Roklub)
 • Overdækning af terrasse (Motion & Samvær Slagelse, Petanque)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Etablering af større anlæg og bygninger
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Kommercielle formål
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende 

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være. 

Hvordan søger du?

Du sender din ansøgning via den røde selvbetjeningsboks her på siden.

Du kan søge løbende, men vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten, arrangementet eller projektet skal gennemføres/igangsættes.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Læs uddybning af de bærende principper (pdf - nyt vindue)

Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud. Men det er vigtigt, at du forholder dig til dem ifm. din ansøgning, og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for, hvorfor et eller flere principper ikke er relevant for din forening/organisations ansøgning.

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan ydes som acontotilskud og udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 

Regnskab

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning aflægge og indsende regnskab for det modtagne tilskud.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter. Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2019