Markedsføringspulje

Her kan du give et tilbud om markedsføring og synliggørelse af kommunen.

Kommunen afsætter hvert år en pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen.

Puljen administreres af Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og udmøntes af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Markedsføringspuljen er i 2022 på 1.071.377 kr.

Hvad er puljens formål?

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune og ikke mindst som en attraktiv idrætskommune.

Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af kommunen og gavne den branding og profilering af kommunen, der til stadighed arbejdes på fra mange sider. Ligeledes skal puljen styrke business to business samt Slagelse Kommunes generelle imagepleje i forhold til at tiltrække nye borgere.

Ikke en tilskudspulje

Du kan ikke søge om tilskud gennem puljen. Men du kan give kommunen et tilbud om markedsføring, hvori du anfører din vurdering af markedsføringsværdien.

Hvem er der indgået aftaler med?

På nuværende tidspunkt har kommunen markedsføringsaftaler med følgende:

Hold

 • Golfteam Korsør (golf)
 • Slagelse Cykle Ring (cykling)
 • Slagelse Boldklub & Idrætsforening (fodbold)
 • Sørby Esport (Esport)
 • Team Skælskør Slagelse (badminton)
 • VK Vestsjælland (volleyball)
 • Slagelse Håndboldklub (håndbold)

Individuelle udøvere

 • Mikkel C. Johansen (motorsport)
 • Niklas Larsen (banecykling)
 • Viktor Hald Thorup (speed skating)

Events

 • DM for Bygarder - Slagelse Garden
 • Slagelse-løbet - Slagelse Cykle Ring (cykelløb)

Hvordan profileres kommunen?

Kommunen synliggøres og markedsføres på en række forskellige måder i de indgåede markedsføringsaftaler. Det sker fx ved:

 • At holdenes/udøvernes beklædning, hjemmesider, annoncer, trykte materialer og udstyr (fx bil) bærer kommunens logo synligt.
 • At der til alle hjemmekampe opstilles to reklameskilte med kommunens logo.
 • At holdene/udøverne som en del af aftalen deltager i særlige arrangementer/events arrangeret af kommunen. Det kan fx være skolebesøg som led i Åben Skole.

Send et tilbud

En markedsføringsaftale tager udgangspunkt i det fremsendte tilbud om at markedsføre kommunen.

Overordnet kan der indgås fire typer af aftaler:

 • Foreninger, klubber og professionelle udøvere vurderet ud fra deres sportslige præstationsniveau og relaterede markedsføringsværdi
 • Enkeltstående arrangementers PR-værdi/markedsføringsværdi
 • Personlige rollemodellers PR-værdi/markedsføringsværdi
 • Styrkelse af kommunens generelle imagepleje i forhold til at tiltrække nye borgere

Hvad skal tilbuddet indeholde?

Du afgiver et tilbud via den røde selvbetjeningsboks her på siden eller ved at sende en mail til fritid@slagelse.dk. I tilbuddet skal du anføre:

 • Værdien af den forventede mediedækning i trykte medier og tv-kanaler.
 • Værdien af mediedækning i sociale medier
 • Værdien af opsatte reklameskilte med Slagelse Kommunes logo.
 • Værdien af Slagelse Kommunes logo på tilbudsgivers eliteudøveres beklædning.
 • Det forventede antal tilskuere, seere og læsere.

Tidsfrist og behandling

Vi skal modtage dit markedsføringstilbud senest den 1. december i året, inden aftalen skal træde i kraft. Vi laver med baggrund i tilbuddet et forslag til en aftale, som vurderes af et konsulentfirma valgt af kommunen.

Vi tilretter beløbet i aftaleudkastet, såfremt konsulentfirmaet vurderer, at markedsværdien er en anden, end den der står nævnt i det modtagne tilbud.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget behandler på mødet i januar alle vurderinger og rettidigt indkomne tilbud og beslutter ved den lejlighed, hvem der skal indgås aftaler med og til hvilken værdi.

Aftaleperioden kan enten være et kalenderår eller en foreningssæson afhængig af holdet/udøverens sæson. Kommunen kan udelukkende indgå 1-årige aftaler om markedsføring. Dog kan der også indgås aftale om enkeltstående begivenheder.

Udbetaling og dokumentation

Betaling af den aftalte pris for markedsføring finder sted efter nærmere aftale.

Hvis du indgår en markedsføringsaftale med kommunen, er du forpligtet til at deltage i et halvårligt møde med kommunen og det valgte konsulentfirma. På mødet skal du dokumentere den markedsføringsmæssige værdi, som Slagelse Kommune har fået gennem aftalen i det forløbne halve år.

Søg restpulje

Evt. restmidler efter udvalgsmødet i januar kan søges løbende via den røde selvbetjeningsboks eller fritid@slagelse.dk.

Du kan fx søge restpuljen, hvis der er sket ændringer, som du mener, giver anledning til en ny vurdering af markedsføringsværdien (fx oprykning til en højere række). Eller hvis der er tale om et nyt tiltag, som du vurderer vil skabe værdi for kommunen.

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022