Markedsføringspuljen (kultur-events)

Arrangører af events på kulturområdet kan give kommunen et tilbud om markedsføring.

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en pulje på 50.000 kr. i 2019 til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet.

Formål

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune med et bredt og alsidigt kulturtilbud.

Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af Slagelse Kommune og gavne den branding og profilering af kommunen, der til stadighed arbejdes på fra mange sider i forhold til at tilbyde et bredt udbud af oplevelser til borgerne samt tiltrække nye borgere, gæster og turister.

Puljens målgruppe

Hvis din forening ikke allerede har søgt om/modtaget tilskud til jeres kommende arrangement fra kommunen, og hvis I mener, at arrangementet/eventen har en markedsføringsværdi for Slagelse Kommune, kan I afgive et markedsføringstilbud til kommunen.

Afgiv et tilbud

Du indsender et markedsføringstilbud til kommunen ved at udfylde et selvbetjeningsskema. Du kommer til skemaet ved at klikke på pilen i den røde boks.

For at kunne vurdere tilbuddet, har vi brug for:

  • Praktiske oplysninger om jeres forening (kontaktinfo mv.)
  • En uddybende beskrivelse af eventen, hvor du bl.a. angiver den markedsføringsmæssige værdi for Slagelse Kommune samt beskriver, hvordan Slagelse Kommune markedsføres og eksponeres før, under og efter arrangementet/eventen.
  • Et budget for arrangementet
  • Jeres seneste årsregnskab, medmindre foreningen/aktiviteten er ny. 

Frister, sagsbehandling og svartidspunkt

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal indgås en markedsføringsaftale og til hvilken værdi/pris.

Midlerne i puljen uddeles i 2019.

Vi skal modtage jeres markedsføringstilbud senest 5 uger før et udvalgsmøde. Udvalgsmøderne ligger normalt den første tirsdag i en måned.

I kan forvente svar senest 14 dage efter, at Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet og taget stilling til jeres tilbud.

Forud for behandlingen i udvalget vurderes jeres tilbud af et uvildigt markedsføringsbureau, der vurderer arrangementets/eventens markedsføringsværdi for Slagelse Kommune.

Der kan ikke indgås aftaler med

  • Enkeltpersoner
  • Arrangementer/events, der på anden vis har fået tilskud fra Slagelse Kommune.
Siden er sidst opdateret 25. juni 2018