Markedsføringspuljen - kulturevents

Arrangører af events på kulturområdet kan give kommunen et tilbud om markedsføring.

Pulje for 2022 er opbrugt 

Puljen for 2022 er lukket, da Byrådet har besluttet at reducere puljen med 100 % i forbindelse med genåbningen af Budget 2022. Det er derfor pt. ikke muligt at afgive tilbud om markedsføring. 

I oktober 2022 kommer der afklaring på, om der kommer en Markedsføringspulje for kulturevents i 2023. 

Formål

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet.

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune med et bredt og alsidigt kulturtilbud.

Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af Slagelse Kommune og gavne den branding og profilering af kommunen, der til stadighed arbejdes på fra mange sider i forhold til at tilbyde et bredt udbud af oplevelser til borgerne samt tiltrække nye borgere, gæster og turister.

Puljens målgruppe

Puljen er etableret for at kunne understøtte aktører, der ikke har søgt/fået bevilget andre tilskud fra Slagelse Kommune til deres arrangement/event.

Arrangementet/eventen skal have markedsføringsværdi for Slagelse Kommune.

Behandling af tilbud

Kulturafdelingen behandler alle tilbud. Forud for behandlingen vurderes tilbuddet af et uvildigt rådgivningsfirma, der vurderer arrangementets/eventens markedsføringsværdi for Slagelse Kommune.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget træffer afgørelse om alle tilbud over 50.000 kr. Frist for indsendelse af tilbud er senest 5 uger før et udvalgsmøde. Du kan forvente svar senest 10 dage efter udvalgets møde.

Tilbud til en værdi af 50.000 kr. eller derunder træffer Kulturafdelingen administrativ afgørelse om. Som udgangspunkt kan du forvente svar senest en måned efter, vi har modtaget dit tilbud med alle nødvendige oplysninger.

Hvordan søger du?

Du indsender dit tilbud via den røde boks her på siden. I skemaet skal du bl.a. angive praktiske oplysninger om din forening.

Derudover skal du vedhæfte følgende bilag:

  • En uddybende beskrivelse af arrangementet/eventen, hvor du forholder dig til den markedsføringsmæssige værdi for Slagelse Kommune samt beskriver, hvordan Slagelse Kommune markedsføres og eksponeres før, under og efter arrangementet/eventen.
  • Et budget
  • Det senest afsluttede årsregnskab – medmindre foreningen/aktiviteten er ny, så der ikke foreligger regnskab for tidligere år.

Godt at vide

  • Der indgås ikke markedsføringsaftaler med enkeltpersoner
  • Der indgås ikke markedsføringsaftaler med arrangementer/events, der på anden vis har fået tilskud fra Slagelse Kommune.
Siden er sidst opdateret 13. juni 2022