Markedsføringspuljen - kulturevents

Arrangører af events på kulturområdet kan give kommunen et tilbud om markedsføring.

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en pulje på 100.000 kr. i 2020 til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet.

Formål

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune med et bredt og alsidigt kulturtilbud.

Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af Slagelse Kommune og gavne den branding og profilering af kommunen, der til stadighed arbejdes på fra mange sider i forhold til at tilbyde et bredt udbud af oplevelser til borgerne samt tiltrække nye borgere, gæster og turister.

Puljens målgruppe

Puljen er etableret for at give mulighed for tilskud til aktører, der ikke har søgt/fået bevilget andre tilskud fra Slagelse Kommune til deres arrangement/event.

Arrangementet/eventen skal have markedsføringsværdi for Slagelse Kommune.

Behandling af ansøgninger

Kulturafdelingen behandler alle ansøgninger om tilskud. Forud for behandlingen vurderes ansøgningen af et uvildigt rådgivningsfirma, der vurderer arrangementets/eventens markedsføringsværdi for Slagelse Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om alle ansøgninger over 50.000 kr. Ansøgningsfrist er senest 5 uger før et udvalgsmøde. Du kan forvente svar på din ansøgning senest 10 dage efter udvalgets møde.

Ansøgninger på 50.000 kr. eller derunder træffer Kulturafdelingen administrativ afgørelse om. Som udgangspunkt kan du forvente svar senest en måned efter, vi har modtaget din ansøgning med alle nødvendige oplysninger.

Hvordan søger du?

Du søger via ansøgningsskemaet i den røde boks her på siden. I skemaet skal du bl.a. angive praktiske oplysninger om din forening.

Derudover skal du vedhæfte følgende bilag:

  • En uddybende beskrivelse af arrangementet/eventen, hvor du forholder dig til den markedsføringsmæssige værdi for Slagelse Kommune samt beskriver, hvordan Slagelse Kommune markedsføres og eksponeres før, under og efter arrangementet/eventen.
  • Et budget
  • Det senest afsluttede årsregnskab – medmindre foreningen/aktiviteten er ny, så der ikke foreligger regnskab for tidligere år.

Godt at vide

  • Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner
  • Der ydes ikke tilskud til arrangementer/events, der på anden vis har fået tilskud fra Slagelse Kommune.
Siden er sidst opdateret 2. september 2020