Medlemstilskud

Søg om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge mellem 0 og 25 år.

Slagelse Kommune giver tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor deltagerne betaler kontingent og er aktivt medlem af foreningen.

Din forening kan derfor søge om medlemstilskud, hvis den er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune samt har kontinuerlige, folkeoplysende aktiviteter.

Tilskuddets størrelse

Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år tilskuddets størrelse inden for den ramme, som er afsat til medlemstilskud.

Medlemstilskuddet for 2021 udgjorde:

  • 0-18 år: Maks. 350 kr. pr. person
  • 19-24 år: Maks. 165 kr. pr. person 

Satserne for 2022 er endnu ikke fastsat. 

Beregning af tilskud

Tilskuddet ydes på baggrund af antallet og sammensætningen af medlemmer i din forening pr. 31/12 året før. Tilskudsgrundlaget gælder kun for medlemmer, som bor i Slagelse Kommune.

Tilskuddet kan ikke overstige kontingentet (egenbetalingen) for de tilskudsberettigede medlemmer.

Hvis de samlede ansøgninger udgør et større beløb end den afsatte ramme, vil alle ansøgninger blive nedsat forholdsmæssigt.

Slagelse Kommune yder tilskud til alle medlemmer i handicapforeningerne – uanset alder.

Hvornår skal I søge?

Der kan søges fra nu af og frem til og med den 1. april 2022. I søger via tilskuds- og bookingsystemet Winkas. 

Hvad skal ansøgningen indeholde

  • Info om antal aktive medlemmer, fordelt på grupper med bopæl i Slagelse Kommune og antal aktive medlemmer udenfor Slagelse Kommune.
  • Info om, hvad medlemskontingentet udgør på opgørelsestidspunktet pr. år pr. medlem.

På forlangende skal medlemslister med navn, adresse og fødselsdag på aktive medlemmer pr. 31. december året før fremsendes som dokumentation.

Når I ansøger om medlemstilskud, skal I via Winkas indsende godkendt regnskab underskrevet af revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer samt årsberetning.

Søg om tilskud

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i én rate til foreningens NemKonto. Foreningen/organisationen skal derfor have oprettet CVR-nummer og NemKonto for at kunne få udbetalt tilskud.