Medlemstilskud

Søg om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge mellem 0 og 25 år.

Hvis din forening er godkendt i henhold til Folkeoplysnings-loven, kan I søge om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge mellem 0 og 25 år.

Hvornår kan der søges?

Du kan søge om medlemstilskud en gang om året og senest den 1. april. Tilskuddet gives på baggrund af antallet og sammensætningen af medlemmer i din forening den 31. december året før.

Medlemstilskuddet for 2018

Medlemstilskuddet for 2018 udgør

  • 0-18 år: Maks. 325 kr. pr. person, dog maks. kontingentet 
  • 19-24 år: Maks. 150 kr. pr. person, dog maks. kontingentet  

Der vil blive foretaget en forholdsmæssig reduktion ved højere ansøgt medlemstal, end budgettet dækker.

Søg tilskuddet

Du skal søge om tilskud via vores foreningsportal (nyt vindue). (nyt vindue)

Du skal logge på foreningsportalen for at søge om medlemstilskud. Det gør du via login-feltet, der kan findes til højre i topmenuen på forsiden af foreningsportalen.