Partnerskabspuljen

Her kan både skoler og idrætsforeninger søge om støtte ifm. etablering af Åben Skole partnerskaber mellem skoler og foreningslivet.

Kommunen har afsat en pulje til at understøtte og løfte Åben Skole partnerskaber i kommunen. Puljen retter sig mod folkeskoler og idrætsforeninger, som brænder for at igangsætte undervisningsforløb i samarbejde med hinanden – undervisningsforløb, som understøtter de fælles mål for undervisningen i skolen.

Hvem kan få tilskud?

Både etablerede idrætsforeninger i kommunen, som ønsker at igangsætte tværgående samarbejder med folkeskoler, og folkeskoler, som ønsker at starte partnerskaber op med idrætsforeningslivet, har mulighed for at søge tilskud gennem Partnerskabspuljen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til igangsætning af nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der er til gavn for samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger i kommunen.  

Hvad kan puljen fx støtte?   

 • Understøtte betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører
 • Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsrekvisitter/-grej til afvikling af undervisningen (ex. bolde, måtter osv.)

Hvad har puljen støttet?

I 2018 har følgende foreninger modtaget tilskud fra puljen:

 • Vemmelev Håndbold (2 partnerskabsforløb)
 • Hashøj IF Håndbold (1 partnerskabsforløb med fokus på Street Handball på Hashøjskolen)
 • Korsør Amatør Bokseklub (2 partnerskabsforløb)
 • Gerlev IH Kampsport (samarbejdsprojekt om kamp og leg i skole og dagtilbud, 2 forløb)

Hvem kan ikke få tilskud?

Der gives ikke tilskud til enkeltstående skoleevents, men udelukkende til Åben Skole undervisningsforløb bestående af mere end ét foreningsbesøg.

Hvordan søger du?

Ansøgninger kan indsendes løbende via den røde selvbetjeningsboks eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, samarbejdet igangsættes.

Bærende principper

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget følgende syv bærende principper for behandling og prioritering af fremtidige ansøgninger til alle puljer på fritidsområdet, herunder Partnerskabspuljen

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Læs uddybning af de bærende principper (pdf - nyt vindue)

Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud. Men det er vigtigt, at du forholder dig til dem ifm. din ansøgning, og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for, hvorfor et princip ikke er relevant for din ansøgning.

Regnskab og afrapportering

Du må påregne, at du efter en gennemført aktivitet skal sende en kort evaluering samt et underskrevet regnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Du kan sende det til os på mailen fritid@slagelse.dk

Eventuelle ubrugte midler skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2019