Pulje: Bevægelse på skoleområdet

Gennem puljen kan skoler søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter skolernes arbejde med implementering af motion og bevægelse i skolen.

Om puljen
 • Formål med puljen

  Gennem puljen kan skoler søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter skolernes arbejde med implementering af motion og bevægelse i skolen. 

  Puljen er i 2021 på 100.000 kr., og den kan søges løbende frem til og med den 6. december 2021. Der vil ligeledes være en pulje på dette område i 2022 og 2023.

 • Hvem kan søge støtte?

  Puljen kan søges af skoler, som ønsker at igangsætte initiativer med fokus på at fremme arbejdet med implementering af bevægelse i skolen.

  Administrationen kan endvidere tage initiativ til igangsætning af initiativer, der har til formål at fremme bevægelse i skolen.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  Puljen til igangsætning af initiativer, tiltag og indsatser med fokus på bevægelse i skolen kan fx støtte:

  • Udvikling af konkrete bevægelsesinitiativer på den enkelte skole.
  • Bevægelsesrelaterede samarbejder mellem dagtilbud og skoler.
  • Procesforløb ved Dansk Skoleidræt.
  • Udvikling af fysiske rammer eller tiltag som understøtter arbejdet med krop, sanser og bevægelse.
  • Frikøb af lærere og skolepædagoger til kompetenceudvikling med fokus på bevægelse.

  Der kan højest søges om 50.000 kr.

  Medfinansiering er ikke en forudsætning for at kunne søge.

 • Sådan søger du

  Der er løbende ansøgningsfrist frem til og med den 6. december 2021 og alle ansøgere kan forvente svar inden for tre uger.

  Du kan søge på en elektronisk formular:

 • Behandling af ansøgninger

  Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i, hvordan indsatsen bidrager til at understøtte skolerne i forhold til at implementere mere motion og bevægelse i hverdagen.

  Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at ansøger har gjort sig specifikke overvejelser om, hvordan erfaringerne og læringen fra tiltaget fremadrettet kan bidrage til at understøtte bevægelse.

  Ansøgninger til puljen behandles af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet samt idræts- og fritidslivet.

 • Udbetaling af tilskuddet

  Tilskuddet udbetales til dagtilbudsaktørens NemKonto umiddelbart efter behandlingen af ansøgningerne.

 • Dokumentation for brug af tilskuddet

  Når aktiviteten er slut, skal brugen af tilskuddet dokumenteres i et regnskab.

  Her skal der tilknyttes relevante bilag, fx kopier af fakturaer og kvitteringer.
  Hvis der er dele af tilskuddet, der ikke bliver brugt, eller som ikke bliver brugt til det formål, de er bevilget til, skal tilskuddet betales tilbage.

  Der bliver sendt et skema til aflæggelse af budget til alle, der modtager tilskud.

 • Evaluering og læring

  Når I har afsluttet jeres indsats, tiltag eller initiativ, skal I udfylde et evalueringsskema med fokus på, hvordan erfaringerne fremadrettet kan bidrage til mere bevægelse.

  I vil blive bedt om at beskrive:

  • Handlingens forløb/afvikling
  • Opnåede resultater 
  • Hvordan I vil benytte læringen/erfaringen fremadrettet
  • Forbrugt beløb af det givne tilsagn
 • Fra tanke til handling

  Er du i tvivl om ansøgningsprocessen eller har du en idé, som du gerne vil have sparring på, før du ansøger, kan du kontakte:

Siden er sidst opdateret 8. november 2021