Pulje til bevægelse på skoleområdet

Gennem puljen kan skoler søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter skolernes arbejde med implementering af motion og bevægelse i skolen.

Midlertidigt stop for ansøgninger

Som led i Byrådets beslutning om at genåbne Budget 2022 er det frem til sommer 2022 ikke muligt at søge om tilskud fra denne pulje. Der bliver meldt ud, når det igen bliver muligt at ansøge puljen.

Om puljen
 • Formål med puljen

  Gennem puljen kan skoler søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter skolernes arbejde med implementering af motion og bevægelse i skolen. 

  Puljen er i 2022 på 185.281 kr., og den kan søges løbende frem til med den 22. maj 2022. Der vil forventeligt også være en pulje på dette område i 2023.

 • Hvem kan søge støtte?

  Puljen kan søges af skoler, som ønsker at igangsætte initiativer med fokus på at fremme arbejdet med implementering af bevægelse i skolen.

  Administrationen kan endvidere tage initiativ til igangsætning af initiativer, der har til formål at fremme bevægelse i skolen.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  Puljen til igangsætning af initiativer, tiltag og indsatser med fokus på bevægelse i skolen kan fx støtte:

  • Udvikling af konkrete bevægelsesinitiativer på den enkelte skole.
  • Bevægelsesrelaterede samarbejder mellem dagtilbud og skoler.
  • Procesforløb ved Dansk Skoleidræt.
  • Udvikling af fysiske rammer eller tiltag som understøtter arbejdet med krop, sanser og bevægelse.

  Der skal som minimum søges om 5000 kr, der kan maksimalt søges om 185.281 kr. 

  Medfinansiering er ikke en forudsætning for at kunne søge.

 • Sådan søger du

  Der er løbende ansøgningsfrist frem til og med den 22. maj 2022 og alle ansøgere kan forvente svar senest 15. juni 2022.

  Du har mulighed for at tilknytte dokumenter såsom budget, tilbud eller uddybende beskrivelser.

  Du kan søge via den elektronisk formular:

 • Behandling af ansøgninger

  Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i, hvordan indsatsen bidrager til at understøtte skolerne i forhold til at implementere mere motion og bevægelse i hverdagen.

  Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at ansøger har gjort sig specifikke overvejelser i forhold til forankring, herunder hvordan erfaringerne og læringen fra tiltaget fremadrettet kan bidrage til at sikre og understøtte bevægelse.

  Ansøgninger til puljen behandles af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet samt idræts- og fritidslivet.

 • Udbetaling af tilskuddet

  Tilskuddet udbetales til skolens PSP-element for bidrag, tilskud og refusioner umiddelbart efter behandlingen af ansøgningerne.

 • Dokumentation for brug af tilskuddet

  Når aktiviteten er slut, skal brugen af tilskuddet dokumenteres i et regnskab.

  Her skal der tilknyttes relevante bilag, fx kopier af fakturaer og kvitteringer.
  Hvis der er dele af tilskuddet, der ikke bliver brugt, eller som ikke bliver brugt til det formål, de er bevilget til, skal tilskuddet betales tilbage.

  Der bliver sendt et skema til aflæggelse af budget til alle, der modtager tilskud.

 • Evaluering og læring

  Når I har afsluttet jeres indsats, tiltag eller initiativ, skal I udfylde et evalueringsskema med fokus på, hvordan erfaringerne fremadrettet kan bidrage til mere bevægelse.

  I vil blive bedt om at beskrive:

  • Handlingens forløb/afvikling
  • Opnåede resultater 
  • Hvordan I vil benytte læringen/erfaringen fremadrettet
  • Forbrugt beløb af det givne tilsagn
 • Fra tanke til handling

  Er du i tvivl om ansøgningsprocessen eller har du en idé, som du gerne vil have sparring på, før du ansøger, kan du kontakte:

Siden er sidst opdateret 16. marts 2022