Puljen til børn og unges møde med kunsten

Her kan du søge om tilskud, hvis du har en idé til en kunstaktivitet med børn og unge i fokus eller gerne vil skabe en sådan aktivitet.

Midlertidigt stop for ansøgninger

Som led i Byrådets beslutning om at genåbne Budget 2022 er det frem til slutningen af maj 2022 ikke muligt at søge om tilskud fra denne pulje. 

Har du allerede indsendt en ansøgning, som endnu ikke er behandlet, vil den ligeledes først kunne blive behandlet i juni. 

Info om puljen

Byrådet har afsat en pulje på 100.000 kr. om året til aktiviteter, der bidrager til børn og unges møde med kunsten. 

Hvem kan søge tilskud?

Eksempelvis billedskoler, kunstnere og foreninger er oplagte ansøgere, men alle er velkomne til at søge puljen.

Både børn, unge og voksne kan søge puljen. 

Hvad gives der støtte til?

Puljen kan give støtte til:

  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unge selv skaber kunst, måske i samarbejde med en voksen.
  • Aktiviteter, som børn og/eller unge selv igangsætter med kunst som fokus
  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unges kunstneriske kompetencer udvikles.
  • Særlige billedskoleaktiviteter, som f.eks. ferie- og weekendworkshop, værkstedsbesøg eller feltture.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, der forholder sig til kriterierne og præsenterer ansøger.
  • Budget

Ansøgningen skal derudover indeholde følgende, hvis det er relevant:

  • Eventuelle vedtægter, hvis det er en forening, der ansøger.
  • Underskrevet samarbejdsaftale med eventuelle samarbejdspartnere

Mere information om puljen

Du kan læse mere om puljen, hvordan din ansøgning behandles, hvad puljen ikke giver tilskud til osv. i retningslinjerne for puljen.

Siden er sidst opdateret 7. marts 2022