Puljen til børn og unges møde med kunsten

Her kan du søge om tilskud, hvis du har en idé til en kunstaktivitet med børn og unge i fokus eller gerne vil skabe en sådan aktivitet.

Byrådet har afsat en pulje på 100.000 kr. om året til aktiviteter, der bidrager til børn og unges møde med kunsten. 

Puljen for 2021 er desværre opbrugt. Men det er allerede nu muligt at søge om tilskud til aktiviteter i 2022. 

Hvem kan søge tilskud?

Eksempelvis billedskoler, kunstnere og foreninger er oplagte ansøgere, men alle er velkomne til at søge puljen.

Både børn, unge og voksne kan søge puljen. 

Hvad gives der støtte til?

Puljen kan give støtte til:

  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unge selv skaber kunst, måske i samarbejde med en voksen.
  • Aktiviteter, som børn og/eller unge selv igangsætter med kunst som fokus
  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unges kunstneriske kompetencer udvikles.
  • Særlige billedskoleaktiviteter, som f.eks. ferie- og weekendworkshop, værkstedsbesøg eller feltture.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, der forholder sig til kriterierne og præsenterer ansøger.
  • Budget

Ansøgningen skal derudover indeholde følgende, hvis det er relevant:

  • Eventuelle vedtægter, hvis det er en forening, der ansøger.
  • Underskrevet samarbejdsaftale med eventuelle samarbejdspartnere

Mere information om puljen

Du kan læse mere om puljen, hvordan din ansøgning behandles, hvad puljen ikke giver tilskud til osv. i retningslinjerne for puljen.

Siden er sidst opdateret 23. august 2021