Puljen til børn og unges møde med kunsten

Her kan du søge om tilskud, hvis du har en idé til en kunstaktivitet med børn og unge i fokus eller gerne vil skabe en sådan aktivitet.

Byrådet har afsat en pulje på 100.000 kr. om året til aktiviteter, der bidrager til børn og unges møde med kunsten.

Vigtig info om ansøgninger til 2023

 

Da budgettet for 2023 endnu ikke er godkendt, kan vi desværre ikke åbne for muligheden for ansøgninger til 2023 endnu.

 

I vil blive orienteret her på siden, når der bliver åbnet for ansøgninger til 2023.

Hvem kan søge tilskud?

Eksempelvis billedskoler, kunstnere og foreninger er oplagte ansøgere, men alle er velkomne til at søge puljen.

Både børn, unge og voksne kan søge puljen. 

Hvad gives der støtte til?

Puljen kan give støtte til:

  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unge selv skaber kunst, måske i samarbejde med en voksen.
  • Aktiviteter, som børn og/eller unge selv igangsætter med kunst som fokus
  • Aktiviteter, hvor børn og/eller unges kunstneriske kompetencer udvikles.
  • Særlige billedskoleaktiviteter, som f.eks. ferie- og weekendworkshop, værkstedsbesøg eller feltture.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, der forholder sig til kriterierne og præsenterer ansøger.
  • Budget

Ansøgningen skal derudover indeholde følgende, hvis det er relevant:

  • Eventuelle vedtægter, hvis det er en forening, der ansøger.
  • Underskrevet samarbejdsaftale med eventuelle samarbejdspartnere

Mere information om puljen

Du kan læse mere om puljen, hvordan din ansøgning behandles, hvad puljen ikke giver tilskud til osv. i retningslinjerne for puljen.

Siden er sidst opdateret 26. september 2022