Puljen til kulturelle formål

Søg om støtte til kulturelle aktiviteter. Hvis du er en kulturel forening, kan du også søge om støtte til den daglige drift.

Der kan søges om to forskellige former for tilskud (aktivitetstilskud og driftstilskud) fra Puljen til kulturelle formål.

For begge former for tilskud er det vigtigt, at de kulturelle aktiviteter lever op til puljens fokusområder, som er:

  • Kultur i det offentlige rum
  • Børn og unge
  • Arrangementer med lokalt særpræg
  • Frivillighed/professionalisme.

Du kan læse meget mere om fokusområderne i retningslinjerne for de to former for tilskud.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud er tilskud til enkelte arrangementer eller en række af aktiviteter, som du eller din forening ønsker at afholde. Det kan f.eks. være en foredragsrække.

Hvis du planlægger at afholde flere aktiviteter i løbet af året, opfordrer vi dig til at samle det i én ansøgning.

Hvornår skal du søge?

Du kan allerede nu indsende ansøgning om aktivitetstilskud til 2021.

Hvis du ønsker, at ansøgningen skal behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets første møde i 2021, som efter planen ligger først i januar, skal ansøgningen indsendes elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. november 2020.

Hvis du søger senere, skal din ansøgning indsendes via skemaet senest 5 uger før det udvalgsmøde, du ønsker din ansøgning behandlet på.

Mere info

Du kan i retningslinjerne for aktivitetstilskud læse mere om, hvem der kan søge, hvad der kan søges om, hvordan der søges og meget mere.

Driftstilskud

Driftstilskud er et tilskud til en forenings daglige drift i det kommende år som ramme om kulturelle aktiviteter – inklusiv tilskud til selve aktiviteterne.

Hvornår skal du søge?

Hvis du vil søge om driftstilskud, skal du indsende din ansøgning elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. oktober 2020.

Mere info

Du kan i retningslinjerne for driftstilskud læse mere om, hvem der kan søge, hvad der kan søges om, hvordan der søges og meget mere.

Vejledning om ansøgning

Det er vigtigt, at du læser retningslinjerne grundigt, før du søger.

I retningslinjerne finder du bl.a. oplysninger om puljens fokusområder, hvad du skal have med i din ansøgning, hvad der gives tilskud til, og hvad der ikke gives tilskud til. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken form for tilskud du skal søge, eller har andre spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Kulturafdelingen.

Kulturstrategi

Puljen til kulturelle formål understøtter Slagelse Kommunes Kulturstrategi, og fokusområderne for puljen skal derfor også ses i sammenhæng med Kulturstrategiens tematikker.

Tilskudsmodtagere i 2020

Siden er sidst opdateret 18. februar 2021