Puljen til kulturelle formål

Gennem Puljen til kulturelle formål kan du både søge om aktivitetsstøtte til arrangementer og tilskud til foreningens daglige drift

Ansøgninger for 2019

Ansøgningsfristen for driftstilskud i 2019 er d. 15. oktober 2018. Ansøgningen vil blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i starten af december eller administrativt umiddelbart efter udvalgsmødet.

Ansøgningsfristen for aktivitetstilskud i 2019 er d. 1. november 2018, hvis du ønsker ansøgningen behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i starten af januar eller administrativt umiddelbart efter dette udvalgsmøde. Ellers behandles ansøgninger om aktivitetstilskud løbende igennem året, og ansøgningsfristen er 5 uger før et udvalgsmøde.

Hvis jeres ansøgning om aktivitetstilskud kommer i klemme mellem to budgetår (fx hvis aktiviteten finder sted i januar), kan ansøgningen efter en konkret vurdering behandles tidligere. Hvis I har behov for dette, skal I kontakte Kulturafdelingen.

Retningslinjer for tilskud i 2019

For ansøgninger om tilskud i 2019 gælder følgende retningslinjer.

Foreninger, kulturinstitutioner, forsamlingshuse, enkeltpersoner og grupper af borgere kan søge om aktivitets- og/eller driftstilskud fra Puljen til kulturelle formål. Puljens størrelse i 2019 er endnu ikke fastlagt.

Hvilke tilskud kan du søge?

 • Aktivitetstilskud til arrangementer/aktiviteter
 • Driftstilskud for det kommende år.

Driftstilskud defineres som tilskud til foreningers daglige drift som ramme for aktiviteterne. Det kan fx være tilskud til drift af kunstforeninger, museer, garder mv. 

Aktivitetstilskud defineres som tilskud til aktiviteter. Det kan både være en enkeltstående aktivitet, fx ét foredrag, eller en række af aktiviteter med indbyrdes sammenhæng, fx en foredragsrække.

Hvordan søger du?

Du skal anvende det relevante skema i den røde selvbetjeningsboks.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en uddybende beskrivelse af aktiviteten, budget og finansieringsplan og jeres senest afsluttede årsregnskab.

Behandling af ansøgninger

Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse ved ansøgninger på over kr. 25.000. Ansøger kan forvente svar senest 10 dage efter udvalgets månedlige møde.

Ansøgninger på kr. 25.000 eller derunder bliver behandlet af Kulturafdelingen. Som udgangspunkt gives svar, senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget med de nødvendige oplysninger.

Principper for tildeling af tilskud

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget følgende fokusområder for tildeling af midler:

 • Kultur i det offentlige rum
 • Børn og unge
 • Events
 • Frivillighed/ikke-professionelle og professionalisme

En ansøgning om tilskud fra Puljen til kulturelle formål skal beskrive, hvordan dit arrangementet, din forening e.l. understøtter et eller flere af fokusområderne.

Generelle prioriteringer

Derudover lægger udvalget vægt på følgende ting i forbindelse med tildeling af midler:

 • At aktiviteten har en betydelig egenfinansiering eller anden finansiering (sponsorer mv.)
 • At aktiviteten har en stærk tradition i kommunen
 • At aktiviteten understøtter Slagelse Kommunes visioner

Tilskudsmodtagere i 2018

Spørgsmål og svar
 • Hvilke kulturelle aktiviteter gives der ikke tilskud til?
  • Kommercielle aktiviteter, hvor formålet er at skabe overskud
  • Aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål
  • Aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
  • Aktiviteter uden for kommunens grænser
  • Aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
  • Afvikling af tidligere opståede underskud
  • Kontorhold, køb af teknisk udstyr, instrumenter og noder
  • Rejser, ophold og arbejdslegater
  • Religiøse aktiviteter, fx fejring af højtider og helligdage
  • Løn/honorar til frivillige
Siden er sidst opdateret 27. februar 2019