Puljen til kulturelle formål 2020

Søg om støtte til kulturelle aktiviteter i 2020. Hvis du er en kulturel forening, kan du også søge om støtte til den daglige drift.

Der kan søges om to forskellige former for tilskud – aktivitetstilskud og driftstilskud – fra Puljen til kulturelle formål.

For begge former for tilskud er det vigtigt, at de kulturelle aktiviteter lever op til puljens fokusområder, som for 2020 er:

  • Kultur i det offentlige rum
  • Børn og unge
  • Arrangementer med lokalt særpræg
  • Frivillighed/professionalisme.

Du kan læse meget mere om fokusområderne i retningslinjerne for de to former for tilskud.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud er tilskud til enkelte arrangementer eller en række af aktiviteter, som du eller din forening ønsker at afholde. Det kan f.eks. være en foredragsrække.

Hvis du planlægger at afholde flere aktiviteter i løbet af året, opfordrer vi dig til at samle det i én ansøgning.  

Hvem kan søge?

Du kan søge om aktivitetstilskud, hvis du f.eks. repræsenterer en forening, er en kulturinstitution, et forsamlingshus, en enkeltperson eller en kreds af borgere.

Hvornår skal du søge?

Du kan sende ansøgning om aktivitetstilskud til 2020 løbende gennem 2020.

Hvis du ønsker, at ansøgningen skal behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets første møde i 2020, som efter planen ligger først i januar, skal ansøgningen indsendes elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. november 2019.

Hvis du søger senere, skal din ansøgning indsendes via skemaet senest 5 uger før det udvalgsmøde, du ønsker din ansøgning behandlet på.

Mere info

Driftstilskud

Driftstilskud er et tilskud til en forenings daglige drift i det kommende år som ramme om kulturelle aktiviteter – inklusiv tilskud til selve aktiviteterne.

Hvis du vil søge om driftstilskud skal din ansøgning indsendes elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. oktober 2019.

Mere info

Vejledning om ansøgning

Det er vigtigt, at du læser retningslinjerne grundigt, før du søger.

I retningslinjerne finder du bl.a. oplysninger om puljens fokusområder, hvad du skal have med i din ansøgning, hvad der gives tilskud til, og hvad der ikke gives tilskud til. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken form for tilskud du skal søge, eller har andre spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Kulturafdelingen.

Kulturstrategi

Puljen til kulturelle formål understøtter Slagelse Kommunes Kulturstrategi, og fokusområderne for puljen skal derfor også ses i sammenhæng med Kulturstrategiens tematikker.

Ikke flere midler i 2019

Der er desværre ikke flere midler i puljen for 2019, og der kan derfor ikke ansøges til aktiviteter i 2019.

Tilskudsmodtagere i 2019

Siden er sidst opdateret 2. september 2019