Puljen til kulturelle formål 2020

Søg om støtte til kulturelle aktiviteter. Hvis du er en kulturel forening, kan du også søge om støtte til den daglige drift.

Særpulje til kulturelle formål

I lyset af de udfordringer, som kulturområdet har mødt ifm. COVID19, har Kultur- og Fritidsudvalget valgt at afsætte en ekstraordinær pulje på 100.000 kr. til nye aktiviteter på kulturområdet.

Særpuljen følger de samme retningslinjer som Puljen til kulturelle formål. 

Dog kan der maksimalt søges om 10.000 kr. i støtte, og aktiviteten må ikke være den samme, som du evt. allerede har fået tilskud til fra Puljen til kulturelle formål i 2020.

Ansøgningen skal indsendes via skemaet i den røde boks her på siden.

Mere info

Har du fået tilskud i 2020? 

Har du, din forening eller institution fået tilskud fra Puljen til kulturelle formål i 2020, men er nu nødt til at aflyse, ændre eller udskyde aktiviteter pga. corona-krisen? Så er det muligt at beholde tilskuddet.

Puljen for 2021

Hele Puljen til kulturelle formål 2020 er nu fordelt, og du kan derfor ikke længere søge om tilskud til aktiviteter/drift i 2020.

Nedenfor kan du læse mere om puljen og dermed blive klædt på til din evt. ansøgning om tilskud for 2021. 

Hvad kan du søge om?

Der kan søges om to forskellige former for tilskud – aktivitetstilskud og driftstilskud – fra Puljen til kulturelle formål.

For begge former for tilskud er det vigtigt, at de kulturelle aktiviteter lever op til puljens fokusområder, som for 2020 er:

  • Kultur i det offentlige rum
  • Børn og unge
  • Arrangementer med lokalt særpræg
  • Frivillighed/professionalisme.

Du kan læse meget mere om fokusområderne i retningslinjerne for de to former for tilskud.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud er tilskud til enkelte arrangementer eller en række af aktiviteter, som du eller din forening ønsker at afholde. Det kan f.eks. være en foredragsrække.

Hvis du planlægger at afholde flere aktiviteter i løbet af året, opfordrer vi dig til at samle det i én ansøgning.  

Hvem kan søge?

Du kan søge om aktivitetstilskud, hvis du f.eks. repræsenterer en forening, er en kulturinstitution, et forsamlingshus, en enkeltperson eller en kreds af borgere.

Hvornår skal du søge?

Du kan sende ansøgning om aktivitetstilskud til 2021.

Hvis du ønsker, at ansøgningen skal behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets første møde i 2021, som efter planen ligger først i januar, skal ansøgningen indsendes elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. november 2020.

Hvis du søger senere, skal din ansøgning indsendes via skemaet senest 5 uger før det udvalgsmøde, du ønsker din ansøgning behandlet på.

Mere info

Driftstilskud

Driftstilskud er et tilskud til en forenings daglige drift i det kommende år som ramme om kulturelle aktiviteter – inklusiv tilskud til selve aktiviteterne.

Hvis du vil søge om driftstilskud, skal din ansøgning indsendes elektronisk via relevant selvbetjeningsskema i den røde boks senest d. 1. oktober 2020.

Mere info

Vejledning om ansøgning

Det er vigtigt, at du læser retningslinjerne grundigt, før du søger.

I retningslinjerne finder du bl.a. oplysninger om puljens fokusområder, hvad du skal have med i din ansøgning, hvad der gives tilskud til, og hvad der ikke gives tilskud til. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken form for tilskud du skal søge, eller har andre spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte Kulturafdelingen.

Kulturstrategi

Puljen til kulturelle formål understøtter Slagelse Kommunes Kulturstrategi, og fokusområderne for puljen skal derfor også ses i sammenhæng med Kulturstrategiens tematikker.

Tilskudsmodtagere i 2020

Siden er sidst opdateret 24. juni 2020