STE-puljen

Søg om tilskud til udviklingsprojekter, der understøtter talentudvikling

STE-puljen er oprettet for at understøtte talentudvikling i de udpegede prioriterede idrætter under Slagelse Kommunes Team Danmark Elitekommunesamarbejde.

Disse idrætter er: Badminton, Cykling, Fodbold, Golf, Svømning og Volleyball

Hvem kan søge puljen? 

Samarbejdsklubber inden for ovennævnte 6 prioriterede idrætter i Slagelse Kommunes Team Danmark Elitekommunesamarbejde kan søge puljen. 

Hvordan er puljen tiltænkt?

Puljen er udelukkende tiltænkt udviklingsprojekter, der gør nye ting mulige for foreningerne.

Derudover kan nævnes følgende principper for puljen:

  • Tiltaget skal ligge i tråd med foreningens udviklingsstrategi
  • Tiltaget skal gerne komme flere målgrupper eller foreninger til gavn enten inden for samme sport eller på tværs.
  • Uddelingerne af tilskud kan være flerårige

Hvordan søger du?

Du sender din ansøgning via skemaet i den røde selvbetjeningsboks.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 15. december.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Puljen fordeles af Eliteboardet på baggrund af ansøgninger fra samarbejdsklubberne.

Eliteboardets forslag til fordeling sendes efterfølgende til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Regnskab og evaluering

Du skal senest 1 måned efter projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet tilskudsregnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk. Du skal desuden sende relevante bilag, fx kopi af fakturaer, til os.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved projektet. Eventuelle ubrugte tilskudsmidler, eller tilskud, der ikke er brugt til det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.