Studielivspuljen

Søg tilskud til events og aktiviteter der fremmer studielivet i Slagelse

Har du en idé til aktiviteter eller events der kan være med til styrke studiemiljøet og fællesskabet på tværs af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse så søg Studielivspuljen og gør din idé til virkelighed.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, grupper af borgere og foreninger kan søge tilskud via Studielivspuljen.

Tildelingskriterier

Aktiviteten skal opfylde én eller flere af følgende kriterier:

  • være offentlig tilgængelig
  • skabe netværk og fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutioner eller studieretninger
  • være en synlig anvendelse af byrum eller bygninger, der adskiller sig fra den dagligdagens brug

Tilskud og udbetaling

Der kan søges op til 10.000 kr. pr. aktivitet. I enkelte tilfælde kan gives tilskud op til 20.000 kr. Ansøgninger på beløb over 10.000 kr. forudsættes som udgangspunkt at have  medfinansiering fra ansøger eller andre parter. I alle tilfælde vurderes medfinansiering som en styrkelse af ansøgningen.

Det tildelte beløb udbetales som udgangspunkt efter at aktiviteten er afholdt ved fremvisning af regnskab og tilhørende kvitteringsbilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende. Svar allerede indenfor 5 arbejdsdage. Der kan forventes 3 til 6 ugers behandlingstid afhængig af aktivitetens omfang.

Eksempler

Her er et par eksempler på bylivsskabende aktiviteter:

  • Loppemarked
  • Fredagsbar
  • Koncerter
  • Borde/bænke
  • Motionsløb

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende. Svar allerede indenfor 5 arbejdsdage. Der kan forventes 3 til 6 ugers behandlingstid afhængig af aktivitetens omfang.

Baggrund

Studielivspuljens primære formål at støtte op om de unge og studerendes egne initiativer til skabe nye events og aktiviteter, der styrker Slagelse som studieby.

Ansøg Studielivspuljen

Ansøg studielivspuljen via rød selvbetjeningsboks her på siden.

Siden er sidst opdateret 18. november 2019