Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse

Kommunens forsamlingshuse kan søge om tilskud til vedligehold af bygningerne.

Hvad kan kommunen støtte

Kommunen kan give tilskud til vedligehold af den del af bygningen, der anvendes til kulturelle aktiviteter.

Hvis forsamlingshuset i øvrigt er ramme om fx private selskaber og fester, er det en forudsætning, at den øvrige drift af huset drives på en måde, der ikke indebærer kommunal støtte til disse aktiviteter.

Kommunen har dermed oftest kun mulighed for at finansiere en del af udgiften til vedligehold via kommunalt tilskud fra kulturområdet.

Fordeling af midler

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 460.000 kr. årligt til en fælles pulje til vedligehold af forsamlingshusene for 2018-20.

Midlerne for denne periode er fordelt, og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice forventer, at der vil komme en ny pulje for perioden 2021-2023, som forsamlingshusene kan søge til større renoveringsopgaver.

Ansøgninger til puljen

Ansøgninger til puljen skal dels indeholde:

  • Beskrivelse af konkrete renoveringsønsker
  • Tidspunkt for renoveringsopgavens udførelse
  • Budget for renoveringsopgaven

Derudover skal følgende oplysninger om forsamlingshuset fremgå:

  • Status som nøglehus eller forsamlingshus med forpagter
  • Aktivitetsniveau og antal udlejninger
  • Bygningsmæssig stand
  • Husets økonomi og seneste årsregnskab
  • Fremtidige mål
  • Vedtægter, hvoraf det skal fremgå, at evt. overskud ved foreningens ophør/salg af huset skal anvendes til kulturelle formål.

Oplysningerne vil indgå i vurderingen af ansøgningerne til puljen.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer beslutning om fordelingen af puljen.

Ansøgningsfrist til puljen

Fristen for at søge om tilskud til renoveringsprojekter i perioden 2018-2020 er udløbet.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice forventer, at der tilsvarende oprettes en pulje for de efterfølgende tre år og kontakter forsamlingshusene primo 2021 om ansøgninger til den kommende periode.

Flere oplysninger

Siden er sidst opdateret 3. november 2020