Tilskud til jubilæum

Her kan godkendte folkeoplysende foreninger samt foreninger på kulturområdet søge om tilskud til fejring af jubilæer

Hvis din forening/klub skal fejre jubilæum, har I mulighed for at få tilskud til arrangementet, som markerer jubilæet.

Krav for at modtage tilskud

Hvis din forening hører under fritidsområdet, skal den være godkendt som frivillig folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Hvis din forening er under kulturområdet, vil tildelingen af tilskud bero på en konkret vurdering fra Kulturafdelingen.

Din forening skal være hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Din forening kan kun modtage tilskud, hvis den afholder et arrangement for medlemmer, brugere mv. i anledning af jubilæet.

Hvordan søger du tilskud?

Du søger via selvbetjeningsskemaet i den røde boks her på siden. I forbindelse med ansøgningen skal du vedhæfte foreningens vedtægter samt indbydelsen til jubilæums-arrangementet.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange års jubilæum din forening/klub kan fejre.

Kommunen yder pt. følgende tilskud:

  • 25 års jubilæum: kr. 2.500
  • 50 års jubilæum: kr. 5.000
  • 75 års jubilæum: kr. 7.500 
  • 100 års jubilæum: kr. 10.000 

Derover giver kommunen med 25 års interval (fx 125, 150, 175 år) kr. 10.000.

Siden er sidst opdateret 9. april 2019