Tilskud til jubilæum

Her kan godkendte folkeoplysende foreninger samt foreninger på kulturområdet søge om tilskud til fejring af jubilæer

Hvis din forening/klub skal fejre jubilæum, har I mulighed for at få tilskud til arrangementet.

Hvis din forening/klub er under fritidsområdet, skal den være godkendt under Folkeoplysningsloven. Hvis din forening/klub er under kulturområdet, vil tildelingen af tilskud bero på en konkret vurdering fra Kulturafdelingen.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange års jubilæum din forening/klub kan fejre.

Kommunen yder pt. følgende tilskud:

  • 25 års jubilæum: kr. 2.500
  • 50 års jubilæum: kr. 5.000
  • 75 års jubilæum: kr. 7.500 
  • 100 års jubilæum: kr. 10.000 

Derover giver kommunen med 25 års interval (fx 125, 150, 175 år) kr. 10.000.

Krav for at modtage tilskud

Foreningen/klubben kan dog kun modtage tilskud, hvis den afholder et arrangement for medlemmer, brugere mv.

Hvis din forening/klub er under fritidsområdet, skal den være godkendt under Folkeoplysningsloven, og hvis din forening/klub er under kulturområdet, vil tildelingen af tilskud bero på en konkret vurdering fra Kulturafdelingen.

Foreningen/klubben skal desuden være hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Søg om tilskud

For at få tilskud til fejring af foreningens jubilæum, skal I udfylde formularen i den røde selvbetjeningsboks eller indsende en skriftlig ansøgning, jeres foreningsvedtægter samt en kopi af indbydelsen til arrangementet, som markerer jubilæet, til enten kultur@slagelse.dk eller Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Siden er sidst opdateret 25. februar 2019