Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Godkendte foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven kan få tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Hvad dækker tilskuddet?

Kommunen yder et tilskud på maks. 75% af kursusafgiften, dog maks. 5.000 kr. pr. kalenderår pr. leder/instruktør.

Der vil blive foretaget en forholdsmæssig reduktion ved flere ansøgninger, end budgettet tillader.

I kan søge om dispensation fra denne regel, men det skal gøres inden kursets afholdelse.

Tilskud til transportudgifter

Kommunen yder et tilskud på 100% af transportudgiften til kurset (billigste offentlige transportmidler).

Hvis det ikke er muligt at anvende offentlige transportmidler, eller det er forbundet med uforholdsmæssigt besvær, kan der udbetales kørepenge for kørsel i egen bil med de af staten fastsatte takster.

Kurser i udlandet

Kommunen yder også tilskud til kurser i udlandet. Der ydes dog ikke tilskud til transport til kurser, der afholdes i udlandet.

Hvordan søger I?

Ansøgning om tilskud indsendes efter kursets afholdelse med fortegnelse over de personer i foreningen, der har deltaget i kurset. Derudover skal I indsende dokumentation for deltagelse og udgifter/kursusafgift.

I udfylder og indsender ansøgningsskemaet via Foreningsportalen (nyt vindue)

I skal dog indsende dokumentation, bilag mv. til enten kultur@slagelse.dk eller til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Ansøgningsfrister

I skal indsende jeres ansøgning om tilskud i løbet af det halvår, hvor kurset blev afholdt.

I kan søge løbende, men vi skal modtage jeres ansøgning senest den 15. juni/15. december.

Siden er sidst opdateret 6. juni 2018