Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse

Søg om tilskud til vedligehold af dit forsamlingshus.

Puljen er lukket for i år

Puljen for 2022 er nu lukket, og det er derfor ikke længere muligt at indsende ansøgninger.

Men du kan allerede nu indsende ansøgninger for 2023. 

Nedenfor kan du læse mere om puljen og blive klædt på til din ansøgning.

Understøtter vedligehold

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet i februar 2021 besluttet at afsætte 460.000 kr. i 2021, 2022 og 2023 til Puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Dette for at understøtte vedligehold af forsamlingshusene i kommunen, samt at alle landdistrikter har et samlingssted.

Kriterier

For at kunne komme i betragtning til puljen skal forsamlingshusene kunne dokumentere, at forsamlingshuset bliver brugt til kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle (enten fordi de er gratis, eller fordi man kan købe entrébillet til dem).

Og det, der søges om tilskud til vedligehold til, skal
vedrøre forsamlingshuset og være en naturlig del af de kulturelle aktiviteter.

Hvad kan puljen fx støtte?

 • Vedligeholdelse eller udskiftning af inventar
 • Indvendig renovering, vedligeholdelse og istandsættelse af fx gulve, lofter, køkken samt malerarbejde
 • El- og varmeinstallation

Hvad kan puljen ikke støtte?

 • Eget arbejde i bestyrelsen/brugerkredse, herunder fortæring m.v.
 • Administrativ bistand og revision

Listen er ikke udtømmende.

Hvordan søger du?

Du indsender din ansøgning via selvbetjeningsskemaet i den røde boks. 

I forbindelse med ansøgningen skal du vedhæfte jeres gældende vedtægter, jeres seneste årsregnskab, budget samt tilbud på det, der søges til. 

Bemærk at der kun kan indsendes en ansøgning pr. forsamlingshus. 

Vi skal modtage din ansøgning elektronisk inden den 1. februar 2023. 

Behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger behandles individuelt, og i behandlingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på forsamlingshusets økonomi, og hvor mange kulturelle aktiviteter forsamlingshuset afholder om året.

Ansøgningerne vurderes af Kulturafdelingen og Kontaktudvalget, der indstiller fordelingen af midlerne til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes at træffe endelig beslutning om fordeling af midler for 2022 på mødet i marts 2022. 

Hvem sidder i Kontaktudvalget?

Kontaktudvalget består af 5 valgte repræsentanter fra Forsamlingshusene i Slagelse Kommune. De 5 repræsentanter er:

 • James Hansen, Tårnborg Forsamlingshus
 • Poul B. Thomsen, Vemmelev Forsamlingshus
 • Ellen Andersen, Skørpinge Forsamlingshus
 • Tina Steenberg, Sørbymagle Forsamlingshus
 • Svend Hansen, Hemmeshøj Forsamlingshus

Udbetaling af tilskud

Umiddelbart efter udvalgsmødet får du svar på din ansøgning samt info om udbetaling af evt. bevilget tilskud.

Bemærk at tilskuddet skal bruges i det år, det er bevilget/udbetalt.  

Dokumentation og regnskab

Senest 1. marts 2023 skal du aflægge regnskab for det modtagne tilskud for 2022, så vi kan se, at tilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

Regnskaber vedr. 2023 skal indsendes senest 1. marts 2024. 

Regnskabet skal sendes til kultur@slagelse.dk.

Andre puljemuligheder

Center for Miljø, Plan og Teknik har også en pulje, der måske kunne være relevant for dig, nemlig Puljen for bygningsfornyelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.

Via denne pulje kan du søge om tilskud til fx:

 • Istandsættelse af bygningen (klimaskærm)
 • Tilgængelighed for kørestolsbrugere
 • Kondemnable forhold
 • Energibesparende forhold

Du kan få mere info om puljen ved at skrive til plan@slagelse.dk

Abonner på siden

Hvis du trykker på ”Abonner på siden”, modtager du automatisk en mail, når der er nyt om Puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Flere oplysninger 

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022