Tilskud til venskabsbybesøg

Her kan klubber og foreninger søge om tilskud til venskabsbybesøg, herunder transport og overnatning.

Hvis din forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, er hjemmehørende i Slagelse Kommune og tilbyder aktiviteter for børn og unge, kan I få tilskud til et besøg i en af kommunens venskabsbyer.

Se venskabsbyer (pdf - nyt vindue)

Tilskud til transport 

Hvis din klub/forening skal besøge en venskabsby, kan I få tilskud til transportudgiften for børn og unge under 18 år samt for én voksen/leder pr. tiende barn/ung. 

Hvis I ikke benytter offentlige transportmidler til rejsen, skal I indhente mindst to transporttilbud fra vognmænd og vedlægge disse, når I søger. Det er et krav, at I benytter det billigste tilbud. 

I kan maksimalt få tilskud til ét besøg om året (enten i eller fra en venskabsby). Og tilskuddet dækker maksimalt 50 % af den godkendte transportudgift.

Tilskud til overnatning mv.

Hvis I får besøg fra en af Slagelse Kommunes venskabsbyer, yder kommunen vederlagsfri overnatning til gæsterne på en af kommunens skoler.

I kan desuden få tilskud til afholdelse af sammenkomst for gæsterne fra venskabsbyen samt eventuelle private indkvarteringsværter efter forudgående ansøgning til og godkendelse af Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Tilskuddet forudsætter, at gæsterne fra venskabsbyen har haft mindst én overnatning i Slagelse Kommune.

Hvordan søger I?

Udfyld formularen i den røde selvbetjeningsboks eller send jeres ansøgning til enten kultur@slagelse.dk eller Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Vi skal modtage jeres ansøgning senest to måneder før besøget.

Siden er sidst opdateret 25. februar 2019