Tilskud til venskabsbybesøg

Sådan søger din forening/klub om tilskud til venskabsbybesøg, herunder transport og overnatning.

Hvis din forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, hjemmehørende i kommunen og
tilbyder aktiviteter for børn og unge, kan den få tilskud til kulturelle og/eller idrætsmæssige arrangementer/besøg i kommunens venskabsbyer.

Oversigt over venskabsbyer

Derudover samarbejder Foreningen Norden med følgende 3 venskabsbyer:

  • Hässleholm (Sverige)
  • Follo (Norge)
  • Paimio (Finland)

Tilskud til transport

Hvis din klub/forening skal besøge en venskabsby, kan I få tilskud til transportudgiften for børn og unge under 18 år samt for én voksen/leder pr. tiende barn/ung. 

Hvis I ikke benytter offentlige transportmidler til rejsen, skal I indhente mindst to transporttilbud fra vognmænd og vedlægge disse, når I søger. Det er et krav, at I benytter det billigste tilbud. 

I kan maksimalt få tilskud til ét besøg om året (enten i eller fra en venskabsby). Og tilskuddet dækker maksimalt 50 % af den godkendte transportudgift.

Tilskud til overnatning

Hvis I får besøg fra en af Slagelse Kommunes venskabsbyer, yder kommunen gratis overnatning til gæsterne på en af kommunens skoler.

I kan desuden få tilskud til afholdelse af sammenkomst for gæsterne fra venskabsbyen og eventuelle private indkvarteringsværter efter forudgående ansøgning til og godkendelse af Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Tilskuddet forudsætter, at gæsterne fra venskabsbyen har haft mindst én overnatning i Slagelse Kommune.

Hvordan søger I?

I søger via selvbetjeningsskemaet i den røde boks her på siden. 

Vi skal modtage jeres ansøgning senest 2 måneder før besøget/arrangementet.

Ved ansøgning om tilskud til besøg i en venskabsby skal I angive, hvor I ønsker at rejse hen, deltagerantal, deltagernes sammensætning (antal børn og unge og antal voksne) samt vedlægge mindst to tilbud fra vognmænd, hvis I ikke benytter offentlig transport.

Siden er sidst opdateret 13. juni 2022