Tilskud til voksenundervisning

Oplysningsforbund, aftenskoler og andre folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til almindelig undervisning herunder fleksible tilrettelæggelsesformer, handicap- og instrumentalundervisning.

Ansøgning om tilskud

Du kan ansøge om at få tilskud til aflønning af lærere og ledere. Tilskuddet kan søges en gang om året og gælder for perioden 1. januar til 31. december. Du skal på forhånd være godkendt som folkeoplysende forening.

Fristen for at søge om tilskud til voksenundervisning er den 1. oktober, og du kan søge om tilskud ved at benytte skemaet i den røde selvbetjeningsboks.

Afregning af tilskud

Efter endt kalenderår skal du udfylde og indsende et afregningsskema til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Det gør du ved hjælp af skemaet i den røde selvbetjeningsboks.

Sidste frist for at indsende afregningsskema for det forgangne kalenderår er 1. april.

Siden er sidst opdateret 13. juni 2022