Tour de France-puljer

Søg tilskud til aktiviteter langs Tour-ruten og Land/Vand Art

Slagelse Kommune har afsat 250.000 kr. til 2 Tour de France-aktivitetspuljer, hvor du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til henholdsvis:

  • Aktiviteter/tiltag langs ruten d. 2. juli 2022
  • Land/Vand Art

Overordnet formål med puljerne

  • At aktivere og støtte de lokale kræfter samt sikre lokalt ejerskab og deltagelse i den gule folkefest omkring Tour de France.
  • At sætte Slagelse Kommune på landkortet med synlighed langs ruten til lands og til vands
  • At bakke op om kernefortællingen i Slagelse Kommune - Livet ved Storebælt

Pulje til aktiviteter/tiltag langs ruten den 2/7

Formålet med denne pulje er at støtte borgere, foreninger og virksomheder, der planlægger arrangementer og tiltag langs ruten, og som dermed er med til at skabe en gul folkefest, når Touren kører gennem kommunen.

Puljen kan søges til aktiviteter/tiltag langs ruten d. 2. juli 2022, hvor Tour de France og den gule farve er i fokus.

Formålet skal være almennyttigt i den forstand, at alle enten skal have adgang til tiltaget, eller at det er synligt for alle og som hovedregel direkte på ruten.

Du kan fx søge om tilskud til maling, folie, balloner, flag, beklædning eller andre ting, der taler direkte ind i Tour-dagsordenen.

Pulje til Land/Vand Art

Formålet med denne pulje er at støtte borgere, foreninger og virksomheder, der vil skabe Land Art og dermed bidrage til at sætte Slagelse Kommune på landkortet, når tv-helikopteren flyver over vores kommune den 2. juli 2022.

Land Art må gerne etableres inden denne dato.

Du kan søge om tilskud til materialer til brug for etableringen af Land Art.

Din Land Art må ikke have kommerciel karakter, men må godt indeholde franske referencer til Tour farverne, cykling, flaget, positive franske ord mv.

Land Art kan også være til vands, da der er meget kyststrækning langs ruten.

Hvad yder puljerne ikke tilskud til?

Du kan ikke få tilskud til mandetimer, forplejning, transport, private fester o.lign.

Hvordan søger du om tilskud?

Du søger om tilskud ved at vælge det for dig relevante ansøgningsskema i den røde selvbetjeningsboks her på siden.

Hvornår får du svar? 

Fritidsafdelingen behandler ansøgningerne løbende, og du kan derfor forvente svar i løbet af 7 hverdage.

Tilskuddet bliver herefter udbetalt til relevant NemKonto. 

Indsendelse af dokumentation

Hvis du får tildelt tilskud, skal du senest den 8. august 2022 indsende en kort evaluering samt bilag/kvittering på de for tilskuddet relevante afholdte udgifter til susth@slagelse.dk.

Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskudsmidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales. Fritidsafdelingen sender en opkrævning.

Husk at indhente relevante tilladelser

Modtagelse af tilskud fra en af puljerne er ikke en tilladelse til selve aktiviteten. Du skal selv indhente fornødne tilladelser til aktiviteten hos relevante myndigheder.

Markedsføring

Tilskudsmodtagere opfordres til at benytte de sociale medier – Instagram, Facebook, #tourenoverbroen #letourdk

Hvis du har modtaget tilskud til et offentligt event, opfordres du til at oprette det på Kultunaut, Facebook og Grand Depart (under events), så det når bredt ud, og mange dermed bliver opmærksomme på det. 

Hvis du opretter din event på Facebook, skal du huske at gøre følgende til medarrangører: Slagelse Kommune, Hvad sker der i Slagelse, Destination Sjælland og Touren over Broen.

Brug af logo

Det er hverken tilladt at bruge Tour de France logo eller foreningslogo.

Siden er sidst opdateret 22. februar 2022