Udviklingspuljen

Her kan du søge om tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde, arrangementer med et folkeoplysende sigte, rekvisitter mv.

Slagelse Kommune har afsat en pulje, hvorfra du kan søge om tilskud til bl.a. udviklingsarbejde, rekvisit-ter samt arrangementer og nye initiativer med et folkeoplysende sigte. Puljen er i 2019 på i alt 157.333 kr.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være foreninger godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Hvad kan der søges om tilskud til?

 • Nye initiativer med et folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Arrangementer med et folkeoplysende sigte
 • Kulturelle amatøraktiviteter
 • Rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer)
 • Folkeoplysende tilbud til borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Aktiviteter af tværgående karakter, fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Oprettelse af ny forening under folkeoplysningsloven

Hvad har puljen støttet? 

Inden for det seneste år har puljen bl.a. ydet tilskud til:

 • Indkøb af Air Track (Ørslev Bjerge IF Gymnastik)
 • Indkøb af Team Track kile (Eggeslevmagle SG&IF)
 • Indkøb af udstyr til MTB-orientering (MTBO)
 • Indkøb af patruljetelte (DDS Solskinstroppen)
 • Igangsættelse af projekt Den Gode Skole (Korsør Amatør Bokseklub)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Byggerier og anlæg
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Eksisterende aktiviteter
 • Kommercielle formål
 • Drift af eksisterende aktiviteter, fx el, vand, varme og lokaleleje
 • Beklædning
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Lukkede arrangementer (hvor der ikke er offentlig adgang)
 • Aktiviteter, der hører til under anden lovgivning       

Hvordan søger du?

Du søger om tilskud gennem ansøgningsskemaet i den røde selvbetjeningsboks her på siden. 

Fritidsafdelingen behandler ansøgninger til puljen to gange om året. Der er ansøgningsfrist den 20/4 og den 20/10.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Læs uddybning af de bærende principper (pdf - nyt vindue)

Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud. Men det er vigtigt, at du forholder dig til dem ifm. din ansøgning, og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for, hvorfor et princip ikke er relevant for din forening/organisations ansøgning.

Der vil især blive lagt vægt på principperne Børn og unge, Nytænkning og Medfinansiering i forbindelse med behandling og prioritering af ansøgninger.

Udbetaling af tilskud

Tilskud ydes som acontotilskud og udbetales efter nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Tilskud til flerårige udviklingsprojekter udbetales i årlige rater, svarende til det antal år projektet er planlagt at vare.

Den ansvarlige tilskudsmodtager skal være fyldt 18 år.   

Regnskab

Du skal senest en måned efter projektet/aktivitetens afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet regnskab til os på mailen fritid@slagelse.dk. Ved helårsprojekter skal vi modtage regnskab og evaluering senest den 15. januar i det følgende kalenderår.

I regnskabet skal indgå dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Ved tilskud til rekvisitter og lignende fremsendes kopi af faktura.

Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskudsmidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det, Fritidsafdelingen har godkendt, skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2019