Bekymret for en medborger

En henvendelse fra en bekymret nabo kan netop være det, der gør, at en borger eller en familie får den hjælp, der er brug for

Hvem er du bekymret for?
 • Bekymret for et barn
  Har du mistanke om eller kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der har brug for hjælp på grund af svigt eller overgreb, skal du underrette kommunen.
  Læs mere om hvordan du underretter kommunen
 • Bekymret for en voksen

  Der kan være mange grunde til, at du er bekymret for et andet voksent menneske. Det kan skyldes sygdom, mistrivsel, misbrug, vold eller noget helt andet. 

  Når du kontakter os, vil vi gerne vide, om du har den pågældendes samtykke til at kontakte os, da det ofte gør det lettere i vores mulighed for at tale med den pågældende borger efterfølgende. 

  Du kan selvfølgelig også kontakte os, hvis du blot ønsker at videregive din bekymring om en borger til os. 

  I Rådgivning og Udbetaling kan sagsbehandlerne give borgeren råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger, eller guide borgeren videre til, hvem der evt. kan hjælpe: 

  • Rådgivning og Udbetaling
   Gørtlergade 4
   4200  Slagelse
   Tlf. 58 57 36 00
   Telefontid kl. 9:00-11:00 på hverdage 
   Mail: kontanthjaelp@slagelse.dk

  Hvis borgeren har brug for råd og vejledning i forbindelse med fx vold i hjemmet kan Åben Anonym Rådgivning kontaktes: 

  Læs også om vores tilbud til borgere med psykisk sårbarhed:

 • Bekymret for et ældre menneske

  Der kan være mange grunde til, at du er bekymret for et ældre menneske. Det kan skyldes sygdom, mistrivsel, sorg eller noget helt fjerde.

  Inden du eventuelt kontakter os, er det vigtigt, at du har lavet en aftale med den pågældende om det. Hvis du ikke selv er pårørende, er det en god idé først at kontakte personens pårørende.

  Sygdom

  Ved sygdom skal den ældre kontakte egen læge.

  Behov for støtte i hverdagen

  Hvis den ældre har brug for støtte til at klare sig i hverdagen, kan han eller hun søge om hjemmepleje eller sygepleje.

  Sorg og andre svære situationer

  Hvis der er sket ændringer i den ældres liv, kan det være rart at have en udenforstående at tale med det om.

Siden er sidst opdateret 22. marts 2022