Bekymret for et barn?

Har du mistanke om eller kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der har brug for hjælp på grund af svigt eller overgreb, skal du underrette kommunen.

Hvornår skal jeg handle?

Måske er du nabo til, i familie med, træner for eller blot bekendt med en familie, hvor du lægger mærke til at der er noget galt. Du oplever eksempelvis:

 • At et barn bliver slået
 • At der tales hårdt og nedladende til barnet af forældre eller andre, der tager sig af barnet
 • At barnet er meget alene
 • At barnet ses ude på tidspunkter, hvor barnet burde være hjemme

Der er mange eksempler. Det vigtigste er, at du fornemmer at noget er helt galt og barnet ikke bliver behandlet og har det som han eller hun burde.

Husk:

Du behøver ikke præcist at vide hvad barnet bliver udsat for eller har brug for, for at kontakte kommunen.

Hvordan skal jeg handle?

Hvis du er bekymret for et barn, skal du kontakte Tværgående Rådgivning i Center for Børn, Unge og Familie, og bede om at komme til at tale med en sagsbehandler.

Her kan du over telefonen fortælle om de forhold du oplever omkring barnet.

Du kan også indsende en underretning til os elektronisk. Det gør du ved at udfylde et af de underretningsskemaer, som du finder i den røde boks her på siden, mærket 'Selvbetjening'.

Kan jeg være anonym?

Det er vigtigt at du træder frem når du kontakter os.

Vi kan ikke automatisk love dig anonymitet, hvis vi kender dit navn. Den familie som du underretter os om, har som hovedregel ret til at få oplyst hvem der har underrettet, altså dit navn.

Kender vi dit navn, skal der være helt særlige forhold før du kan være anonym i forhold til den familie du underretter om. For os er det en stor hjælp at kende både dit navn og din relation til den familie du underretter om.

For familien du underretter om, er det trods alt også bedre at vide hvem der har kontaktet kommunen end at skulle svæve i uvished og gå med mistanker til hvem det kan være.

Hvis du ønsker det, kan du foretage en anonym underretning via vores selvbetjeningsløsning, som du finder i den røde boks mærket 'Selvbetjening'.

Spørgsmål og svar
 • Hvad sker der når jeg har kontaktet kommunen?

  Hvis du ringer til os, har socialrådgiveren pligt til at skrive det ned, du har sagt.

  Når du sender en underretning til os, vil du modtage en kvittering på din underretning senest efter 6 hverdage.

  Du har ikke krav på at få oplysninger om, hvad vi konkret gør. Det har du ikke, fordi du ikke er part i sagen, og vi har derfor tavshedspligt. Det vi gør, når vi har fået dine oplysninger, er at tage kontakt til familiens voksne og aftale møde med dem. De vil få oplyst, at der er kommet en henvendelse/underretning, og hvad du har fortalt. Herefter beslutter vi enten at undersøge forholdene nærmere eller ikke at gøre mere.

  Hvis vi beslutter at undersøge forholdene nærmere sker det i samarbejde med familien.

  Undersøgelsen skal være afsluttet inden for 4 måneder og kan føre til der bliver sat hjælp og støtte ind i forhold både barnet, den unge, de voksne og hele familien.

 • Hvad siger loven om underretningspligt?

  Hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

  Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv, har du en særlig og skærpet pligt til at underrette kommunen.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for at få fat i kommunen uden for åbningstiden, fordi jeg er bekymret for et barn?

  Hvis du har akut brug for at få at i os uden for åbningstiden, fordi du er bekymret for et barn, så skal du kontakte politiet. Politiet vil sørge for at du får kontakt med en medarbejder:

  • Ring 114
  • Lokalpolitiet i Slagelse tlf. 55 31 14 48

  Ved alvorlig ulykke eller livsfare:

  • Ring 112
Siden er sidst opdateret 16. juni 2022