FOKUS

Arbejd med at styrke dine ressourcer, få motivation, brug dine drømme og HÅB

FOKUS Enhed for Forandring og Udvikling

FOKUS taler med borgerne om deres håb og drømme – i den formodning om, at de gerne vil en forandring i deres liv. FOKUS ligger i skønne omgivelser og emmer af god atmosfære. De rum vi har til rådighed, er indrettet med genbrugsmøbler, planter, levende lys og billeder. Der ud over kan vi bruge den tilhørende have med store flotte æbletræer, stolegynger hængende fra træerne samt de forskellige siddepladser, der er placeret rundt i haven. I haven er der oftest et rigt dyreliv.

Når du ankommer till FOKUS, bliver de mødt af medarbejderne, der byder på frisklavet kaffe, te eller koldt vand samt en lille snack. Der er gode parkeringsforhold og det er nemt at komme hertil med offentligt transport.

Du kan læse mere om FOKUS på deres egen hjemmeside:

FOKUS
 • Hvad er FOKUS

  FOKUS er en enhed, som arbejder med at styrke det enkelte menneskes ressourcer og motivation. Vi taler med borgerne om deres håb og drømme – i den formodning om, at de gerne vil en forandring i deres liv.

  Når du ankommer till FOKUS, bliver de mødt af medarbejderne, der byder på frisklavet kaffe, te eller koldt vand samt en lille snack. Der er gode parkeringsforhold og det er nemt at komme hertil med offentligt transport.

  Formålet er, at styrke den enkeltes vilje og muligheder for at udvikle sig og mestre eget liv – i det omfang det er muligt for den enkelte.

  FOKUS tager afsæt i servicelovens paragraf 82a-b, hvor der er fokus på progression, at være tidsafgrænsende samt at være fællesskabsorienterede og at se muligheder i samfundet sammen med borgeren.

 • Målgrupper

  Målgruppen er borgere, der er hjælpsøgende i alderen fra 18 år og op efter - der på forskellig vis, er udfordret af psykisk, fysisk eller social sårbarhed. Borgerne kan ofte have flere udfordringer med sig, hvilket har betydning for deres trivsel og livssituation. Her kan der bl.a. være tale om udfordringer i forhold til økonomi, boligsituationen, kriminalitet eller misbrugsproblemer m.m., men udfordringerne er primært med overvægt af psykiske vanskeligheder.

  Borgerne kan være i en periode af deres liv, hvor de har behov for at blive understøttet i deres daglige livsførelse. Det kan f. eks. være at få hjælp til at skabe rutiner i hverdagen, få øjnene op for egne ressourcer, at skabe netværk eller til at lære strategier i forhold til bedre at kunne mestre hverdagen på egen hånd.

  Målgruppen er de borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller nye borgere, som potentielt kunne være berettiget til ydelser efter § 85, 107 og 108 i Serviceloven. Efter en konkret vurdering bliver de henvist til FOKUS og tilbydes dermed et individuelt/gruppebaseret tidsafgrænset læringsforløb efter § 82 a og b i Serviceloven, som et alternativ til den nuværende støtte efter § 85.

 • Forløb

  Et forløb i FOKUS varer op til 16 uger

  Forløbet er delt op i 4 ugers afklarende forløb og 12 ugers læringsforløb. I de fire første uger defineres udfordringer, ønsker og mål samt en samarbejdsaftale for det videre forløb.

  Tilbuddet består af individuelle samtaler de fire første uger, med det formålet at borgerne finder ud af, hvad de ønsker af forandringer for deres liv. Ud fra disse samtaler, hjælper FOKUS borgerne hen imod deres håb og drømme.

  Læringsforløbene er med til at skabe muligheder for forandring og udvikling, da forløbene målrettes i forhold til de udfordringer, der presser sig på hos borgerne. Læringsforløbene foregår i mindre enheder med andre både i og uden for FOKUS.

 • Værdier

  Ingen snak om borgere uden borgere

  Vi ønsker, at borgeren skal tage hånd om sit eget liv. Nogen er klar til at springe direkte ud i det, mens andre har brug for guidning eller styring for en stund. Hvis borgeren skal være styrende i sit eget liv, kræver det, at borgeren er involveret og styrende i alle beslutningsprocesser på første hånd.

  Hver samtale skal gøre en forskel:

  Da et forløb i FOKUS er tidsbegrænset, er borgeren her kun for en tid. Samtalerne skal derfor være effektive og målrettet, så vi kan hjælpe borgeren på bedste vis. Borgeren har sagt ja til et samarbejde med os, derfor skal vi sikre os, at efter hver samtale, har borgeren fået noget brugbart med sig i forhold til vedkommendes udvikling.

   

 • Henvisning

  Borgerne henvises til FOKUS gennem Center for Handicap og Psykiatri. Henvisningerne kan ske på FOKUS fællesmail, hvor der kun ønskes oplysninger om navn på borgerne samt telefonnummer og/eller mail. Derud over kan henvisningen ske via telefonisk opkald eller ved at møde op med borgeren i Æblehaven - og helst gerne med personer fra borgerens netværk. Vi ønsker at begrænse vores forforståelse og sætter borgernes egne fortælling i centrum.

  Når borgerne henvises til FOKUS, kræver det, at borgerne er bekendt med tilbuddet og borgerne har godtaget at modtage et opkald, inden FOKUS tager kontakt. Det er væsentligt, at borgerne kan se sig selv i et op 16 ugers forløb i FOKUS, når der er skabt kontakt.

  FOKUS tager kontakt til borgerne, så hurtigt som muligt efter henvisningen er modtaget og forløbet opstartes.