Aktivitet og samvær

Aktivitet og samvær
 • Aktivitets- og samværstilbud

  Hvis du har et handicap og har lyst til være sammen med ligesindede, kan du få et aktivitets- og samværstilbud, som har det formål at øge din livskvalitet i dagligdagen.

  Det kan give en masse glæde og overskud at mødes med andre. I et aktivitets- og samværstilbud har du mulighed for at indgå i en kreativ, spændende og meningsfuld sammenhæng med ligesindede.

  Sådan får du et aktivitets- og samværstilbud

  Der er din handicaprådgiver, som vurderer, om du kan få et aktivitets- og samværstilbud.

 • Klubtilbud til voksne

  Klubtilbud til dig, som er fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede. 

  Café Amalie og Klub Fri henvender sig til voksne med fysisk og psykisk handicap og hører under "Den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse Kommune".

  Se program for sæsonen på deres hjemmesider.

  Café Amalie

  En café for fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

  Caféen har over 100 medlemmer, som blandt andet kommer fra Korsør, Slagelse, Skælskør og Dalmose. 

  Klub Fri

  En fritidsklub for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Klubben er en slags ungdomsklub, et hyggeligt værested, hvor du kan møde ligesindede.

  Her kan du få nogle dejlige oplevelser og måske møde en ny ven eller veninde.

 • Kørsel til aktivitet og samvær

  Du kan få bevilliget kørsel, hvis du er visiteret til Aktivitets og samværstilbud efter Servicelovens § 104 og grundet fysisk og/eller psykisk funkionsnedsættelse ikke er selvbefordrende. Bevilling sker i henhold til serviceloven efter individuel konkret vurdering.

  Kørselsmuligheder

  Borgere, der ikke er selvbefordrende, ydes kørsel mellem borgerens bopæl og aktivitets og samværstilbuddet. Borgere, der er selvbefordrende, vil være berettiget til kørselsgodtgørelse. I Slagelse Kommune er der følgende muligheder for hjælp til kørsel:

  Kørselsgodtgørelse

  Bybuskort (Movia)

  Transport i særlige lukkede ruter (Slagelse Kommune har kontrakt med Egons busser)

  Ansøgningsprocedure

  Du kan henvende dig til Center for Handicap og Psykiatri eller til dit Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Visitationen til kørsel sker samtidig med visitationen til Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Det er Kommunen, som med udgangspunkt i lovgivningen afdækker kørselsbehov og kørselsmuligheder.

  Egen betaling

  Der er ikke egenbetaling for kørsel til Aktivitets og samværstilbud efter Servicelovens § 104

  Afmelding af kørsel

  Er bevilliget kørsel via de lukkede ruter (Egons Busser) er det vigtigt, at du aflyser Egons Busser, hvis du ikke skal med, f.eks. pga. sygdom. Afmelding skal ske så snart du ved, at du ikke skal køre med - enten begge veje eller blot en af vejene. Du kan afmelde for en tur, en dag eller for en periode. Hvis du ikke ved, hvornår du skal køres igen, kan afmelding være åben indtil du igen melder dig til. Vigtigst er, at du får afmeldt. Rettidig afmelding er kl. 16.00 dagen før morgenkørsel og kl. 10.00 på dagen for hjemkørsel. Hvis du afmelder senere end det, skal Slagelse Kommune betale for kørslen selv om du ikke skal med. Nærmere oplysning omkring hvordan du afmelder vil du modtage sammen med bevillingen.

Siden er sidst opdateret 30. august 2018