Aflastningstilbud

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du blive tilbudt hjælp til forskellige former for aflastning.

Hvorfor aflastning?

Når du har et barn med handicap, er det ofte særlig nødvendigt at tilrettelægge dagligdagen ud fra dit barns behov for støtte, hjælp, behandling og undersøgelser. Her kan aflastning være en af forudsætningerne for at du som forælder har ressourcer nok til et arbejdsliv og kan give dig tid til evt. søskende – og til familien som helhed. 

Aflastning i hjemmet

Barnepige

De fleste familier, der har børn mellem 0-11 år, har lejlighedsvis brug for barnepige. Hvis dit barns handicap kræver dette, kan du søge om at få dækket den ekstra udgift det koster.

Du skal være opmærksom på, at det er merudgiften ved barnepigen som du kan ansøge om at få dækket, ikke hele udgiften.

Ledsagerordning

Er dit barn mellem 12-18 år, og ikke i stand til at færdes alene på grund af sit handicap, så skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden.

Aflastning uden for hjemmet 

Det kan også være en mulighed at få dit barn i aflastning i familiepleje, på en døgninstitution eller et opholdssted.

Hvor meget aflastning kan jeg få?

Aflastning kan foregå i kortere eller længere tid. Hvor meget aflastning du kan få, vil afhænge af en konkret vurdering.

Hvordan søger jeg?

Det er dit barns handicaprådgiver der vurderer, hvilke tilbud du kan få. I vurderingen indgår graden af dit barns handicap og familiens situation som helhed.

Det er derfor vigtigt at du får sat ord på familiens behov og dagligdag, så I sammen kan finde den bedste løsning. 

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 21. februar 2022