Flexhandicap til personer med handicap

Det er kommunen, der skal bevilge dig flexhandicap, som er kørsel til fritidsformål m.v.

Hvis du er under 65 år, skal du sende din ansøgning til:

Hvis du er over 65 år, skal du sende din
ansøgning til:

For at blive godkendt til kørselsordningen skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være svært bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet. 
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, som f.eks. en rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilget af det offentlige/kommunen.

Bor på institution eller plejehjem

Hvis du bor på en institution/plejehjem, er det institutionen/plejehjemmet, der skal godkende kørslen.

Ansøgningsskema

Som kunde med handicap hos Flextrafik kan du som udgangspunkt køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Har du ikke brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

Hvis kommunen allerede har godkendt, at du kan bruge Flextrafik, har du mulighed for at søge om ekstrature ved at udfylde og sende et ansøgningsskema:

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 28. marts 2022