Ledsagerordning til personer med handicap

Er du mellem 12 og 67 år og ikke kan færdes ude alene, kan du få en ledsager i op til 15 timer om måneden.

Har du en betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få en ledsager, så du får mulighed for at deltage i f.eks. sociale og kulturelle aktiviteter udenfor hjemmet.

Hvis du har en ledsagerordning ved det fyldte 67. år, bevarer du retten til ledsagelse efter det fyldte 67. år.

Hvordan søger du?

Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet via selvbetjening. 

Blanketten kan indsendes med din NemID, eller ved at du udskriver blanketten og sender den.

Hvis du er mellem 12 og 18 år, sendes ansøgningsskemaet til:

Spørgsmål og svar
 • Hvordan kan jeg få råd og vejledning?

  Du kan få gratis råd og vejledning om, hvilke muligheder du har, hvis du har et handicap. 

 • Hvem betaler udgiften for transport m.v. for min ledsager?

  Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

  Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på  901 kr. (2019), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

 • Hvem kan søge om ledsagerordning?
 • Hvis du vil klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hjemviser eller ændrer Ankestyrelsen afgørelsen vil sagen blive genbehandlet af kommunen inden 4 uger.

  Er det ikke muligt at overholde fristen på 4 uger vil du skriftligt blive orienteret om dette.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om ledsagerordning?

  Sagsbehandlingstiden er op til 20 dage.

 • Hvordan kan jeg søge om ledsagerordning?

  Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet via selvbetjening.

  Blanketten skal indsendes med din NemID eller ved at udskrive blanketten og sende den.

 • Kan jeg selv vælge ledsager?

  Du har ret til selv at udpege en person til at være ledsager. Det må ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

  Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Siden er sidst opdateret 22. juni 2018