Job og uddannelse

Beskæftigelsestilbud
 • Beskyttet beskæftigelse

  Her finder du oplysninger om Beskyttet Beskæftigelsestilbud.

  Du skal kontakte din handicaprådgiver, hvis du er interesseret i et beskyttet arbejde.

  VASAC Slagelse tilbyder en bred vifte af muligheder for arbejde og uddannelse, både i egne rammer og i private virksomheder.

   

   

 • Kørsel til Beskyttet Beskæftigelse

  Kan du få bevilliget kørsel?

  Du kan få bevilliget kørsel, hvis du er visiteret til Beskyttet Beskæftigelses-tilbud efter Servicelovens § 103 og grundet fysisk og/eller psykisk funktions-nedsættelse ikke er selvbefordrende. Bevilling sker i henhold til serviceloven efter individuel konkret vurdering.

  Kørselsmuligheder

  Borgere, der ikke er selvbefordrende, ydes kørsel mellem borgerens bopæl og beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103. Borgere, der er selvbefordrende, kan være berettiget til kørselsgodtgørelse. I Slagelse Kommune er der følgende muligheder for hjælp til kørsel:

  • Kørselsgodtgørelse
  • Bybuskort (Movia)
  • Transport i særlige lukkede ruter (Slagelse Kommune har kontrakt med Egons busser)

  Ansøgningsprocedure

  Du kan henvende dig til Center for Handicap og Psykiatri eller til dit Beskyttet Beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103. Visitationen til kørsel sker samtidig med visitationen til Beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103. Det er Kommunen som med udgangspunkt i lovgivningen afdækker kørselsbehov og kørselsmuligheder.

  Egenbetaling

  Der kan være egenbetaling for kørsel til Beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103. Borgere i beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra det beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 inden for en afstand af 10 km. Udgifter her ud over afholdes af kommunen i forhold til billigste befordringsmulighed. Eventuelt kørselsfradrag via SKAT skal medgå i vurderingen. Du skal henvende dig til Center for Handicap og Psykiatri for en konkret beregning af evt. egenbetaling.

  Afmelding af kørsel

  Hvis du er bevilliget kørsel via de lukkede ruter (Egons Busser) er det vigtigt, at du oplyser Egons Busser, hvis du ikke skal med bussen f.eks. pga. sygdom. Afmelding skal ske så snart du ved, at du ikke skal køre med - enten begge veje eller blot en af vejene. Du kan afmelde for en tur, en dag eller for en periode. Hvis du ikke ved hvornår du skal køres igen, kan afmelding være åben indtil du igen melder dig til. Vigtigst er, at du får afmeldt. Rettidig afmelding er kl. 16.00 dagen før morgenkørsel og kl. 10.00 på dagen for hjemkørsel. Hvis du afmelder senere end det, skal Slagelse Kommune betale for kørslen selv om du ikke skal med. Nærmere oplysning omkring hvordan du afmelder vil du modtage sammen med

Særlig ungdomsuddannelse
 • Særlig ungdomsuddannelse (STU)

  Hvis du er under 25 år og har særlige behov, kan du få en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

  Er du udviklingshæmmet eller har særlige behov, så du ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du tage en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

  Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

  Uddannelsen er 3-årig, på fuld tid og gratis.

  Du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp eller førtidspension, hvis du er berettiget til det.

Tillæg til SU
Undervisningstilbud
 • Specialundervisning

  CSU-Arbejdsliv tilbyder afklaring af arbejdsevne for borgere, der er udenfor eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet grundet følger efter:

  • Hjerneskade
  • Hjernerystelse
  • Psykiske lidelser
  • Stressbelastning
  • Belastet livssituation

  Det faglige fundament er en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i neurofaglig viden.

  Forløbene har en pædagogisk dimension, idet fokus er, via samtaler og praktik, at indsamle viden om borgers liv, hvilket omfatter en løbende fælles udforskning af borgerens deltagelsesbetingelser, som implicerer muligheden for udviklende og kvalificerende erfaringer.

  Forløbene afsluttes med en ’funktionsbeskrivelse’, som er en grundig tværfaglig analyse af borgerens deltagelsesbetingelser i og på tværs af arbejds-, familie- og fritidsliv. Funktionsbeskrivelsen anvendes som dokument, når sagen skal fremlægges for rehabiliteringsteamet.

  CSU-Arbejdsliv er et betalingstilbud, og henvendelse sker via sagsbehandler på jobcentret.

  Jobcenter Slagelse har en forhandlet abonnementsaftale og kan henvise indenfor rammerne af denne.

  For mere information om CSU-Arbejdsliv henvises til vores:

   

Siden er sidst opdateret 31. januar 2018