Dækning af merudgifter

Som forælder til et barn med handicap kan du søge om, at få dækket de ekstra forsørgelsesudgifter, du kan have på grund af dit barns nedsatte funktionsevne.

Hvad er merudgifter?

En merudgift betyder, at en familie har ekstra økonomiske udgifter, som er nødvendige på grund af dit barns særlige behov. Dækning af merudgifter skal kompensere for dit barns nedsatte funktionsevne og medvirke til, at jeres familie kan leve så normalt som muligt. 

I kan som familie for eksempel have merudgifter til:

  • Særlig kost
  • Medicin
  • Beklædning
  • Ekstra vask
  • Handicaprettede kurser til forældre eller andre pårørende
  • Ekstra udgifter til kørsel af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden

Hvem kan søge?

Kommunen skal dække dine nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, hvis barnet har:

  • En betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • En indgribende kronisk
  • En indgribende langvarig lidelse

Du kan kun modtage ydelsen, hvis dit barn bor hjemme hos dig. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af dit barns nedsatte funktionsevne.

Hvor meget kan man få dækket?

Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af dine sandsynliggjorte udgifter.

For at du kan søge om dækning af merudgifter, skal udgifterne, som minimum, i alt være 5.044 kr. pr. år (2020).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af indtægt.

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at søge om dækning af merudgifter, som følge af dit barns handicap, skal du udfylde det ansøgningsskema, som du finder i den røde boks her på siden, mærket 'Selvbetjening'.

Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt, at du husker at krydse af i det felt hvor du giver tilladelse til at kommunen må indhente relevant information, for eksempel fra dit barns læge, daginstitution eller skole.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om for eksempel hvilke udgifter der gælder som merudgifter, eller du er i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, så kan du altid kontakte dit barns handicaprådgiver.

Du kan også læse mere om reglerne omkring merudgifter som en kontantydelse i en pjece, som Center for Børn og Unge har fået udarbejdet:

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 11. august 2020