Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du i en periode ikke kan arbejde eller må gå ned i tid, fordi du har et barn med handicap.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Når du har et barn med handicap, kan der være forskellige situationer, hvor du som forælder er nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde, for at tage dig af dit barn.

Det kan for eksempel være:

  • Hvis du skal passe dit barn hjemme
  • Hvis dit barn skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
  • Hvis dit barn ikke kan være i sit dagtilbud eller sin skole på grund af dit handicap

Hvem kan søge?

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste hvis dit barn er under 18 år og har: 

  • En betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • En indgribende kronisk
  • En indgribende langvarig lidelse

Det er desuden et krav, at dit barn bor hjemme hos dig, og at du, enten helt eller delvist, har måttet holde op med at arbejde for at kunne passe dit barn hjemme.

Hvor meget kan jeg få dækket?

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog med en maksimumbeløb.

Nye ansøgninger har et loft for den månedlige kompensation på 31.936 kr. (2020).  

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som følge af dit barns handicap, skal du udfylde det ansøgningsskema, som du finder i den røde boks her på siden, mærket 'Selvbetjening'.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om hvornår du er berettiget til at søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, eller du er i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, så kan du altid kontakte dit barns handicaprådgiver.

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 10. november 2020