Ændring i ydelsesloftet

Har du som forælder modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser mv. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter Serviceloven.

Social- og Indenrigsministeriet har i februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved en orienteringsskrivelse.

Hvad betyder det for mig?

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgeren har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning af tabt arbejdsfortjeneste, for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindeligt forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har modtaget en for lav ydelse?

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter Serviceloven, og IKKE har fået en lønseddel fra Slagelse Kommune med regulering af ovenstående ydelse, kan du rette henvendelse til din sagsbehandler i Handicapteamet i Center for Børn og Unge.

Hvis ikke du har navnet på din sagsbehandler eller har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

 

Siden er sidst opdateret 10. november 2020