Ændring i ydelsesloftet

Har du som forælder modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge barn eller barn med handicap i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser mv. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, de har krav på efter Serviceloven.

Social- og Indenrigsministeriet har i februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning, ved en orienteringsskrivelse.

Hvad betyder det for mig?

Kommunen har pligt til at behandle de sager på ny, hvor borgeren har fået de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har fået den højeste dækning af tabt arbejdsfortjeneste, for at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap hjemme. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder. Det vil sige den almindeligt forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået en for lav ydelse?

Hvis du har fået ydelse efter Serviceloven, og IKKE har fået en lønseddel fra Slagelse Kommune med regulering, kan du henvende dig til din sagsbehandler i Handicapteamet i Center for Børn og Unge.

Hvis du ikke har navnet på din sagsbehandler eller har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

 

Siden er sidst opdateret 16. juni 2022