Økonomisk støtte til personer med handicap

Har du varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, der har så indgribende konsekvenser i din hverdag, at du har brug for ekstra hjælp.

En merudgift er en nødvendig udgift, hvis den er en direkte konsekvens af din nedsatte funktionsevne, og den ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre af servicelovens bestemmelser.

Spørgsmål og svar
 • Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

  Du kan få dækket merudgifter hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

  Hvis du er tilkendt førtidspension før 2003, er du kun omfattet, hvis du samtidig er bevilget kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96.

 • Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

  Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet via selvbetjening. Du kan både søge til de løbende udgifter og til enkeltudgifter.

  Blanketten skal indsendes med din NemID, eller ved at du udskriver blanketten og sender den.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ansøgning om merudgifter?

  Sagsbehandlingstiden er op til 30 dage.

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

  Tilskuddet beregnes på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.

  Det er et krav for at få udbetalt tilskud, at merudgifterne overstiger 6.408 kr. årligt (2017).

  Der skal følges op på din bevilling en gang årligt og dette sker i samarbejde med din rådgiver. Her vil der blive lavet en vurdering af, om betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

  • Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter
  • Tilskuddet er skattefrit
 • Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

  Eksempler på nødvendige merudgifter:

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask.

  Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Siden er sidst opdateret 31. januar 2018