Hjælpemidler (1)

Du kan få et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen.

Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

Hvis du er blevet udskrevet fra sygehuset og har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, er der sygehuset, der sørger for det.

Typer af hjælpemidler
Siden er sidst opdateret 8. juli 2021