Personlige hjælpemidler

Et personligt hjælpemiddel er et hjælpemiddel, der ikke kan genbruges af andre.

Film

Klik på play-knap for at se en film om, hvordan du søger om kropsbårne hjælpemidler. Filmen varer 2:26 min. 

Personlige hjælpemidler
 • Bandager - håndled, ankel og brok
  Du kan få bevilget en bandage, hvis du har en varig lidelse, og andre behandlingsmuligheder er udtømte.

  Du kan få bevilget:

  • individuelt tilpassede bandager 

  • færdigfremstillede bandager, som bliver tilpasset dig.

  Bandagen skal gøre din hverdag væsentlig lettere.

  Du kan ikke få bandager, som kun skal bruges til sport.

  Ansøgning personlige hjælpemidler

  Leverandør

  Hvis du er berettiget til personlige hjælpemidler, kontakter vi dig om valg leverandør, hvis du ikke allerede har valgt en.

  Reservebandage

  Du kan få bevilget reservebandager af hygiejniske hensyn.

   

 • Bleer
  Du kan få bevilget bleer, hvis du lider varigt af inkontinens (ufrivillig vandladning).

  For at få bevilget bleer skal du være udredt/behandlet hos din egen læge eller på et sygehus.

  Ansøgning personlige hjælpemidler 

  Leverandør

  Hvis du er berettiget til bleer, sender vi en bevilling til dig og en kopi til leverandøren. Du kan derefter kontakte leverandøren:

  • Essity Denmark A/S
   Gydevang 33
   3450 Allerød
   Tlf. 48 16 82 10

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der kan blive en egenbetaling.

 • Ortopædisk og særligt fremstillet fodtøj
  Ortopædisk fodtøj er individuelt fremstillet fodtøj og særligt fabriksfremstillet fodtøj, der tilgodeser en foddeformitet eller benyttes i forbindelse med bandagering (kapselsko).

  Du kan få bevilget ortopædisk fodtøj ved:

  • Leddegigt med svært forfodsfald og tå-deformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål)

  • Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet/kredsløbsinsufficiens

  • Svært forfodsfald, klostillende tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglen ved samtidigt dårligt blodomløb

  • Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt

  • Erhvervet platfod som følge af degeneration

  • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen

  • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta).

  Hvis du er overfølsom over for fx limstoffer eller stoffer, der bliver brugt til garvning i almindeligt fodtøj, kan du få hjælp til kromfri sko.

  Hvis det er første gang, du søger, skal du sørge for at få lægeoplysninger fra en speciallæge. Det kan fx være fra en kirurg, en ortopæd eller en reumatolog.

  Ved genansøgning skal du sende prisoverslag fra den leverandør, du gerne vil benytte.

  Ansøgning personlige hjælpemidler

  Leverandør

  Hvis du er berettiget til ortopædisk fodtøj, sender vi en bevilling til dig. Herefter kan du kontakte leverandøren:

  • Sahva A/S
   Norgesvej 12
   4200 Slagelse
   Tlf. 70 11 07 11

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der kan blive en ekstra egenbetaling.

  Egenbetaling

  Der er egenbetaling på fodtøj:

  • Ortopædisk fodtøj til børn: 500 kr. (2019)
  • Ortopædisk fodtøj til voksne: 900 kr. (2019)

  Udskiftning af ortopædisk fodtøj

  Du kan få bevilget et par ortopædisk fodtøj, når du søger første gang. Efter tre måneder har du mulighed for at få et reserverepar.

  Du vil normalt kunne få bevilget et nyt par hver 18. måned.

 • Støttekorsetter
  Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som korrigerer, aflaster eller støtter din ryg.

  Du kan få bevilget et korset ved:

  • Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen

  • Degeneration disci intervertebralis:
   Degeneration af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af slidgigt, og den kan normalt ikke afhjælpes ved operation.

  • Scoliosis:
   Skævhed af rygsøjle med rotation og krumning til siden.

  • Spondylolisthesis:
   Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat eller ikke kan gennemføres.

  • Osteoporose:
   Knogleskørhed

  • Muskeldystrofi:
   Svind af rygmuskulatur

  Det er en betingelse, at alle behandlingsmuligheder er udtømte.

  Ansøgning personlige hjælpemidler

  Leverandør

  Hvis du er berettiget til et personligt hjælpemiddel, kontakter vi dig om valg af leverandør, hvis du ikke allerede har valgt en.

  Reservehjælpemiddel

  Du kan få bevilget reservekorset blandt andet af hygiejniske hensyn, og du kan få bevilget et nyt, hvis der sker ændringer i din vægt eller i din lidelse.

  Hvis dit korset går i stykker, kan du søge om at få det repareret det.

Spørgsmål og svar
 • Efter hvilken lovgivning bevilges personlige hjælpemidler?
 • I hvilke tilfælde kan jeg ikke søge om hjælpemiddel?
  • Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold. Du kan leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

  • Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.

  • Har du et midlertidigt behov for et personligt hjælpemiddel i forbindelse med behandling/træning, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

  • Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (nyt vindue).

  • Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation), skal du kontakte Patienterstatningen (nyt vindue).
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på personlige hjælpemidler?

  Sagsbehandlingstid på akutte ansøgninger

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår

  Sagsbehandlingstid på ikke akutte ansøgninger

  Ved ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler træffer vi en afgørelse inden for 20 hverdage, hvis der er lægelig dokumentation for den varige lidelse. Tidspunktet for levering af hjælpemidlet afhænger af leverandøren.

  Eksempler på hjælpemidler der betragtes som ikke akutte:

  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj
  • Fodindlæg
  • Parykker
  • Brystproteser
  • Korsetter
  • Arm- og benproteser
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om hjælpemiddel?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger. Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget.

  Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver den sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Kan jeg frit vælge leverandør af et personligt hjælpemiddel?

  Vi har indgået aftale om levering af en række personlige hjælpemidler. Det betyder, at du kan få dit personlige hjælpemiddel uden omkostninger, hvis du vælger at benytte vores leverandør. Det gælder dog ikke ortopædisk fodtøj, hvor du skal betale en del af beløbet selv.

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der måske vil være en egenbetaling.

 • Hvem skal vedligeholde og reparere mit hjælpemiddel?

  Hvis du får et hjælpemiddel bevilget, tager hjælpemiddelafdelingen sig af eventuelle reparationer, men du er selv ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse, herunder elforbrug. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel. For eksempel skal du selv betale for at få udskiftet dæk og slange på kørestol.

 • Hvad gør jeg, når jeg ikke længere har brug for hjælpemidlet?

  Hvis du eller en af dine pårørende har et hjælpemiddel, der ikke længere er brug for, kan vi hente det hjemme hos dig.

  Ring for aftale til Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 58 57 45 00 i telefontiden kl. 8.15-12.

  Du kan også selv aflevere hjælpemidlet til:

  • Hjælpemiddeldepotet
   Industrivej 9
   4200 Slagelse

   

 • Kan jeg få betalt kørsel i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel?

  Du kan få betalt kørsel til nærmeste leverandør, når du får bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Det sker, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige transportmiddel er mere end 60 kr. Beløbet er dog 25 kr. for personer, der modtager pension.

  Hvis du bruger en alternativ leverandør, er vi højst forpligtet til at betale for kørsel til det sted, hvor du efter vores sædvanlige praksis ville have fået udleveret hjælpemidlet.

  Kørsel bevilges efter Servicelovens § 112, stk. 3.