Proteser, arm, ben og hånd

Du kan få bevilget arm- eller benprotese ved fx amputation efter ulykker, diabetes, karsygdomme og kræft.

En arm- eller benprotese bliver aldrig den arm eller det ben, som du har mistet. Men den bliver et hjælpemiddel for dig, så du kan gøre mange af de ting, du kunne tidligere.

Du har også mulighed for at søge om delproteser til fx en manglende del af fod eller hånd.

Når du får bevilget en protese, kan du også søge om tilbehør som eksempelvis stumpstrømper eller handsker. 

Hvis du er berettiget til en protese, sender vi en bevilling til dig, og du kan derefter frit vælge en leverandør. Vi sender en kopi af bevillingen til leverandøren.

Ansøgning

Udskiftning af proteser

Proteser skal repareres eller udskiftes efter behov. Du og din bandagist finder sammen ud af, hvornår din protese ikke længere kan bruges, og du sender en begrundet ansøgning med prisoverslag til os.

Hvis vi skønner det nødvendigt, indhenter vi et prisoverslag fra en anden leverandør for at sammenligne tilbuddene.

Spørgsmål og svar