Boligændringer

Du kan få støtte til at lave ændringer i din bolig, hvis ændringerne er nødvendige for, at du kan opholde dig derhjemme.

Boligændringer kan fx være ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin eller ændringer i køkken og badeværelse.

Ansøgning

Spørgsmål og svar