Hjælpemidler som forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, men som i nogle tilfælde kan fungere som et hjælpemiddel.

For at kunne få bevilget et forbrugsgode, skal du have et varigt fysisk eller psykisk handicap og heraf nedsat funktionsevne, og forbrugsgodet skal udgøre en væsentlig lettelse i din dagligdag og gøre dig mest mulig selvhjulpen 

Et forbrugsgode kan fx være en elscooter og et gelænder.

Der er egenbetaling til udgiften af forbrugsgoden. 

Ansøgning

Spørgsmål og svar