Nødkald

Med et nødkald kan du døgnet rundt tilkalde hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, hvis du får akut behov får hjælp.

Du kan få et nødkald, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis:

 • Nødkaldet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne
 • Nødkaldet i væsentlig grad kan gøre din hverdag lettere
 • Du har en stor risiko for at falde derhjemme og ikke selv er i stand til at rejse dig.

Det er en visitator fra kommunen, der vurderer dit behov for et nødkald og eventuelt bevilger det. Når du får bevilget et nødkald, er det et krav, at hjemmepleje/sygepleje kan komme ind i din bolig ved hjælp af en nøgle i nøgleboks uden for dit hjem.

Et nødkald er et apparat, der er tilsluttet din fastnettelefon. Du aktiverer nødkaldet med en lille fjernbetjening, hvis du får brug for akut hjælp af hjemmeplejen. Du bærer fjernbetjeningen enten i et armbånd eller i en snor om halsen.

Ansøgning

Spørgsmål og svar
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår
 • Hvad kan jeg få hjælp til?

  Du låner et nødkald, og vi sætter nøgleboks/nøglerør op hos dig. Hvis du har fastnettelefon, som ikke er bredbånd, kabel eller IP-telefoni, bliver nødkaldet sat til der. Har du ikke fastnettelefon, er det stadig muligt at få et nødkald. Du kan ikke bruge en mobiltelefon til at sætte nødkaldet til.

 • Hvad koster et nødkald?

  Det er gratis at låne et nødkald og få sat en nøgleboks op. Du skal selv betale for dit abonnementet til fastnettelefonen.

 • Hvad sker der, hvis nødkaldet bliver væk?

  Du låner nødkaldet af Slagelse Kommune og er derfor forpligtiget til at passe på det og vedligeholde det.

  Hjælpemidlet er kommunens ejendom og må ikke sælges, pantsættes, udlejes/udlånes eller smides ud. Hvis det sker, sender vi en regning til dig.

  Hvis du ikke længere har brug for nødkaldet, skal det afleveres hos hjælpemiddelafdelingen på Industrivej 9 i Slagelse. 

  Når du modtager nødkaldet, skriver du under på de nævnte regler.