Boligændringer

Du kan få støtte til at lave ændringer i din bolig, hvis ændringerne er nødvendige for, at du kan opholde dig derhjemme.

Boligændringer kan f.eks. være ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, ændringer i køkken og badeværelse.

 

Spørgsmål og svar