Informationsteknologiske hjælpemidler

IKT hjælpemidler er avancerede kommunikationshjælpemidler til dig, der har en væsentlig nedsat tale-, høre-, syns- eller skrivefunktion.

Hjælpemidlerne kan fx være:

  • Talemaskiner
  • Computere med særlig indretning
  • Særlige kommunikationsprogrammer
  • Skærmlæsere
  • Skærmtastaturer
  • Forstørrelsesprogrammer
  • Særligt betjeningsudstyr til computer, herunder specielle tastaturer, specielle mus og museerstatninger.

Det er Center for Specialundervisning i Slagelse og Specialrådgivningen i Holbæk, der står for udredning, rådgivning og afprøvning af hjælpemidler.

Du får bevilget et informationsteknologisk hjælpemiddel, hvis de vurderer, at det i væsentlig grad vil afhjælpe din nedsatte kommunikationsevne.

Spørgsmål og svar